TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Nowe Zarządzenie Prezesa NFZ - aneksowanie umów z funduszem
Federacja PZ, 2016-06-28 13:57:02

27 czerwca NFZ opublikował zarządzenie, na podstawie którego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej będą aneksować umowy z funduszem, obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia b.r.


-Opublikowane zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej to efekt wielotygodniowych negocjacji między prezesem NFZ a Porozumieniem Zielonogórskim – komentuje prezes PZ Jacek Krajewski. - W ciągu pięciu spotkań udało się nam osiągnąć konsensus i podpisać porozumienie w sprawie naszych postulatów, dotyczących POZ. Wszystkie ustalenia znalazły się w opublikowanym zarządzeniu prezesa NFZ, zatem możemy mówić, że negocjacje zakończyły się powodzeniem dla obu stron.

Zdaniem Jacka Krajewskiego nowe zarządzenie zgodne jest z zapowiadanym przez resort zdrowia kierunkiem, w jakim powinny zmierzać zmiany systemu. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród zrealizowanych w zarządzeniu postulatów Porozumienia Zielonogórskiego znalazły się m.in. wyższe środki na pacjentów powyżej 75. r. życia. PZ zabiegało o to w związku ze zwiększeniem obowiązków lekarzy POZ (większą liczbą wizyt) w odniesieniu do tej grupy – od 1 września pacjenci ci będą mieli prawo do bezpłatnych leków, wydawanych na podstawie recept wystawianych przez lekarzy i pielęgniarki POZ.

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT