TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020
Federacja PZ, 2020-01-15 22:56:27

Inteligentne wykorzystanie danych w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne, polityka lekowa, rola sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia – to główne problemy, które zostaną poruszone podczas tegorocznej konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020, która odbędzie się 16 stycznia w Warszawie. Konferencję już po raz dziewiąty organizuje wydawnictwo Termedia i redakcja „Menedżera Zdrowia”. Tradycyjnie zakończy się ona uroczystą Galą Konkursu "Sukces Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny" na Zamku Królewskim w Warszawie.

Liderzy opinii, przedstawiciele najważniejszych urzędów, praktycy i reprezentanci kluczowych organizacji sektora zdrowotnego będą debatować o finansach i zarządzaniu, rozwoju branży farmaceutycznej, o roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia, sieci szpitali, informatyzacji i start-upach medycznych, a także o neurologii, dermatologii, onkologii, pulmonologii, wakcynologii, neonatologii i hematologii.

Porozumienie Zielonogórskie reprezentować będzie prezes Jacek Krajewski, który weźmie udział w debacie Pracodawców RP pt. „Rola i miejsce sektora prywatnego w krajowym systemie opieki zdrowotnej”. Jej uczestnikami będą także Beata Małecka-Libera – przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia, Tomasz Latos – przewodniczący Sejmowej Komisja Zdrowia, Sławomir Gadomski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak – wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych, Jakub Swadźba – Prezes Zarządu Diagnostyka sp. z o.o., Jarosław Kozera – ekspert Pracodawców RP, Marek Wójcik – ekspert, samorządowiec, wykładowca akademicki i urzędnik państwowy.

Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy obecna trudna sytuacja ochrony zdrowia (szybkie zadłużanie się, nieefektywność sektora jako całości, pogorszenie relacji pracowniczych, możliwość „szantażowania Ministra Zdrowia” przez pracowników/szpitale) nie jest spowodowana ograniczeniem roli sektora prywatnego? Z rosnącego gracza na tym rynku, mogącego w wielu obszarach coraz silniej wesprzeć Ministra Zdrowia, od wejścia w życie sieci szpitali traci on bowiem na znaczeniu, a wręcz został zepchnięty na boczny tor. Podczas debaty będzie mowa o roli i miejscu sektora prywatnego w systemie opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście zmieniających się koncepcji funkcjonowania ochrony zdrowia proponowanej przez kolejne ekipy rządzące. Paneliści zastanowią się także, dlaczego - skoro sektor prywatny to nie tylko prywatny świadczeniodawca, lecz także prywatny płatnik usług zdrowotnych - nie udało się stworzyć rozwiązań, aby te systemy stanęły na dwóch wspierających się, równoległych filarach. Kolejny temat do dyskusji to możliwości wykorzystania potencjału medycyny prywatnej.

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski w swoim wystąpieniu podejmie problem, jak POZ postrzega współpracę z sektorem prywatnym i czy rola prywatnego sektora powinna rosnąc i jeśli tak, to w jakim zakresie.

Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia od dziewięciu lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła 750 uczestników, a w Internecie dyskusje śledziło kolejne 540 osób.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT