Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty. Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty. Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty.
List Wiktora Wolfsona prezesa zarządu Pracodawców Zdrowia z okazji 15-lecia związku Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Biuro Federacji PZ, 2019-06-14 10:29:19

Mija 15 lat od zarejestrowania naszej organizacji, która za swą misję przyjęła integrację środowiska właścicieli spółek i praktyk ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wokół takich wartości jak solidarność, wspólnota interesów i etos naszego zawodu. W ciągu tych lat przeżyliśmy wspólnie swoistą szkołę przetrwania, którą była budowa naszych przychodni w trakcie procesu reform opieki zdrowotnej, zwłaszcza że wprowadzane systemowe zmiany pozostawały wiele do życzenia i sprowadzały się do zarządzania deficytem. Uczyliśmy się przedsiębiorczości, liczenia kosztów i pokonywania swoistego toru przeszkód narzuconego przez MZ i NFZ. Przebijaliśmy się przez gąszcz biurokratycznych przepisów wzajemnie się wspierając. Braliśmy solidarny udział w protestach wraz z innymi Związkami zmuszeni do obrony naszej podmiotowej roli w ochronie zdrowia. Pierwszy protest - najważniejszy - którego stawką było istnienie opieki zdrowotnej opartej na prywatnej działalności praktyk i spółek medycznych stał się fundamentem dzisiejszej Federacji PZ. Wyznaczył naszą rolę i miejsce w obszarze ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. To stało się możliwe dzięki Państwa zbiorowej mądrości i poczuciu odpowiedzialności za swoje firmy i pacjentów. Z perspektywy 15 lat widać jak silna pozycja i autorytet Porozumienia Zielonogórskiego daje nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności kontraktów w POZ i AOS . Pozycja ta sprawia że nasz główny adwersarz kolejny Minister Zdrowia nieco ostygł w reformatorskim zapale i oferuje współpracę a kluczowe decyzje konsultuje z Porozumieniem. W dniu jubileuszu możemy sobie nawzajem pogratulować i powiedzieć, że mobilizacja oraz determinacja dramatycznych decyzji z przed 15 lat były ze wszech miar słuszne. Dzisiejsza Federacja, jej siła i wizerunek to nasz wspólny dorobek.

Zarząd Związku, któremu mam zaszczyt i przyjemność przewodniczyć wypracował własny model organizacyjny, w którym zatrudniony dyrektor biura ze swoim zespołem zarządza operacyjnie sprawami Związku. Pisze projekty, realizuje je i koordynuje lub zleca na zewnątrz, pozyskuje sponsorów wdrażając program i strategię wypracowaną i zatwierdzoną przez Zarząd. Ten model oparty na wysokich kompetencjach zespołowej pracy, kreatywności i samodzielności spełnia pokładane w nim nadzieje. Pozwala to nam na realizację wielu inicjatyw i zadań mających na celu wysoki poziom obsługi naszych członków jak również promowanie nowoczesnych sposobów zarządzania naszymi firmami. Mamy ugruntowane przekonanie, że wiedza i edukacja, wprowadzanie innowacji na każdym szczeblu organizacyjnym w naszej branży są niezbędne. Warto to robić aby sprostać coraz wyższym wymogom konkurencji oraz oczekiwaniom pacjentów. Udział w konferencjach, zjazdach integracyjnych i szkoleniach personelu przekłada się wprost na poprawę jakości i konkurencyjności naszych firm. Finansujemy je z projektów unijnych, dochodów grupy zakupowej, spółki Medical Progres i KFS -u. Zainteresowanie tą formą wsparcia dla firm potwierdzają wyniki ostatniej ankiety przeprowadzonej przez biuro. Zachęca to nas do kontynuowania tej drogi.

Drodzy Państwo. W imieniu Zarządu Pracodawców Zdrowia Dolnego Śląska i własnym pragnę podziękować serdecznie za 15 lat współpracy, za lojalność, aktywność i wytrwałość w dążeniu do wspólnego celu jakim jest godność naszego zawodu.
Z wyrazami szacunku Wiktor Wolfson

Więcej o związku:
https://issuu.com/grupasmart/docs/pracodawcy_zdrowia_raport_2018
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT