TELEPORADY w POZ!!! ważny komunikat dla świadczeniodawców - więcej informacji w mailingu, stronach kodowanych związków i w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! ważny komunikat dla świadczeniodawców - więcej informacji w mailingu, stronach kodowanych związków i w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! ważny komunikat dla świadczeniodawców - więcej informacji w mailingu, stronach kodowanych związków i w części kodowanej serwisu FPZ
Raport o prawnych absurdach powstanie do 30 kwietnia
Federacja PZ, 2016-03-25 16:30:17

Minister zdrowia przedłużył o miesiąc pracę zespołu powołanego do opracowania raportu na temat możliwości uproszczenia regulacji, związanych z prowadzeniem działalności leczniczej.

Zespół, w którym pracuje także przedstawiciel Porozumienia Zielonogórskiego – wiceprezes Marek Twardowski – miał zakończyć pracę do 30 marca b.r. Najwyraźniej jednak prawnych absurdów jest sporo i na ich analizę potrzeba więcej czasu.

Zarządzeniem z 21 marca 2016 r. minister zdrowia przedłużył termin o miesiąc. „Zespół zakończy swoją działalność po przygotowaniu raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej i przedłożeniu go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 30 kwietnia 2016 r.” - czytamy w zmienionym zarządzeniu „w sprawie powołania Zespołu do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej”.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT