09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Projekt Reumatoidalne Zapalenie Stawów - podziękowanie
Biuro Federacji PZ, 2018-03-26 15:05:53

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w miniony weekend odbyła się kolejna konferencja i warsztaty zrealizowane w ramach projektu: „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej"
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi – Wsparcie dla obszaru Zdrowia; 5.1 Programy profilaktyczne.
Projekt jest realizowany przez:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów oraz Partnerów:
Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne. Uczestnikami szkoleń oraz warsztatów są lekarze i pielęgniarki z województw : łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego Przeszkoliliśmy już ponad 200 lekarzy i pielęgniarek uzyskując w ten sposób najlepszy wynik w kraju. Z dumą pragniemy podkreślić, iż większość podmiotów, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie i uczestniczyć w realizacji działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrycia reumatoidalnego zapalenia stawów to Członkowie Związków :
- Porozumienia Łódzkiego-Łódzkiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzeszającego podmioty lecznicze z terenu województwa łódzkiego
- Mazowieckiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzeszającego podmioty lecznicze z terenu województwa mazowieckiego
- Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego "Porozumienie Zielonogórskie" zrzeszającego podmioty lecznicze z terenu województwa śląskiego

Projekt przede wszystkim daje pacjentom naszych placówek od dawna wyczekiwaną możliwość pogłębionej i szybkiej diagnostyki oraz leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowy udział i wspólną owocną pracę.




ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT