Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021. informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Eksperci PZ na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych
Biuro federacji PZ, 2018-03-12 13:38:28

Prezes Jacek Krajewski oraz eksperci Tomasz Zieliński i Andrzej Zapaśnik reprezentowali Porozumienie Zielonogórskie na III Kongresie Wyzwań Zdrowotnych - III Health Challenges Congress (HCC 2018), zorganizowanym 8-10 marca br. w Katowicach. To ważne wydarzenie, podczas którego o systemie zdrowia debatują wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów. Kongres stał się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej i międzysektorowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia. Nie mogło więc w nim zabraknąć głosu Porozumienia Zielonogórskiego. Tym razem sesje podzielone zostały na pięć obszarów: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie oraz edukacja. Prezes Jacek Krajewski wziął udział w panelu pt. „Opieka kompleksowa czy koordynowana - realne możliwości czy tylko hasło?”, podczas którego eksperci m.in. oceniali projekty pilotaży opieki koordynowanej, omawiali najistotniejsze aktualne problemy podstawowej opieki zdrowotnej i zagadnienia związane z opieką koordynowaną nad kobietą w ciąży, pacjentem po zawale serca i osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Kolejny panel z udziałem prezesa PZ i Andrzeja Zapaśnika dotyczył relacji podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w latach 2018-2020. Dyskutowano m.in. o współpracy POZ z AOS w kontekście zmian ustawowych i praktycznego przeniesienia AOS do szpitali. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński z kolei był uczestnikiem sesji na temat elektronicznej dokumentacji medycznej, omawiany z kilku z perspektyw: zarządzających szpitalami, ustawodawcy i urzędów centralnych oraz firm informatycznych.ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT