TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Nie ma podstaw do badania kandydatów na strażaków w POZ
Biuro Federacji PZ, 2017-07-05 15:32:04

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi rekrutacji do szkół pożarniczych, informujemy, że nieporozumienia związane z dopuszczaniem kandydatów na strażaków do testów sprawnościowych, wynikają z zapisów regulaminów tych szkół a nie z przepisów prawa.

Chodzi przede wszystkim o wymóg dostarczenia przez kandydata zaświadczenia od „lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty”. Ponieważ nie ma już od lat „lekarzy rejonowych”, w praktyce kandydaci przychodzą po zaświadczenie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
- Takie zapisy regulaminów nie mają podstawy prawnej - wyjaśnia
Joanna Szeląg, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. - Tego, jaki lekarz powinien wystawić takie zaświadczenie, nie precyzują żadne przepisy. Z drugiej strony - nie istnieją także regulacje, które obligowałyby lekarza POZ do dopuszczania do testu sprawnościowego, który jest dużym obciążeniem dla organizmu. Dlatego kierowanie kandydatów do szkół pożarniczych do lekarzy POZ nie jest właściwe i lekarze POZ takiej kwalifikacji nie wykonują.

Ponadto ekspert Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla też, że nie istnieją opisane medyczne kryteria, na podstawie których można byłoby dopuścić - lub nie - kandydata do testu sprawnościowego. Stąd zdecydowanie tacy kandydaci powinni być badani przez lekarzy medycyny sportowej lub medycyny pracy.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT