TELEPORADY w POZ!!! ważny komunikat dla świadczeniodawców - więcej informacji w mailingu, stronach kodowanych związków i w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! ważny komunikat dla świadczeniodawców - więcej informacji w mailingu, stronach kodowanych związków i w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! ważny komunikat dla świadczeniodawców - więcej informacji w mailingu, stronach kodowanych związków i w części kodowanej serwisu FPZ
Trwają uzgodnienia w sprawie ustawy o POZ
Federacja PZ, 2017-03-31 22:00:36

Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego wzięli udział w konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zorganizowanej 30 marca b.r. przez Ministerstwo Zdrowia. PZ reprezentowali wiceprezes Teresa Dobrzańska-Pielichowska oraz Tomasz Zieliński.

Ministerstwo zapowiadało zorganizowanie takiej konferencji, zanim projekt trafi pod obrady rządu.
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, podczas konsultacji społecznych do resortu wpłynęło kilkaset uwag, związanych z projektem, dlatego jego ostateczny kształt nie jest jeszcze gotowy. Liczne zastrzeżenia Porozumienia Zielonogórskiego do proponowanych rozwiązań zostały przekazane ministerstwu już na początku lutego. Zdaniem PZ, żadne z proponowanych w pierwotnym projekcie rozwiązań nie poprawia stanu opieki nad pacjentem oraz nie ułatwia świadczeniodawcom udzielania świadczeń.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT