Kim jest i jakie ma uprawnienia opiekun faktyczny pacjenta - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Webinar 12.10.2023 - Lekarz w obliczu szczególnej sytuacji trudnej - zdarzenia niepożądanego
Biuro Federacji PZ, 2023-10-10 10:37:47

Zdarzenia niepożądane. Obrona i profilaktyka

TU INTER Polska, Federacja „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE”, Dolnośląska Izba Lekarska
zapraszają na Cykl WEBINAR-ów DLA LEKARZY:

Prowadzący: Dariusz Delikat Lekarz laryngolog i psycholog, trener komunikacji i coach.

Autor wielu programów szkoleniowych oraz artykułów popularnonaukowych dotyczących szeroko rozumianych umiejętności psychologicznych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Stały współpracownik Medium.Rejestracja:

12.10.2023 https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-3-/register

Start o godzinie 19:00

Lekarz w obliczu szczególnej sytuacji trudnej - zdarzenia niepożądanego

PANEL, 12.10.23

1.Zdarzenia niepożądane: przyczyny, rodzaje, charakterystyka
2.Napięcie i stres związany ze zdarzeniem niepożądanym i sposoby ich redukcji
3.Komunikacja z pacjentem/rodziną po zdarzeniu niepożądanym
4.Zasady komunikacji z przedstawicielami instytucji i prawnikami
5.Wsparcie w miejscu pracy
6.Pomoc psychologiczna.

Znany polski psycholog Tadeusz Tomaszewski wyróżnił 5 rodzajów sytuacji trudnych:

sytuacje deprywacji - to sytuacje, w których ograniczone są środki zaspokajające podstawowe potrzeby , sytuacje przeciążenia – wykonywane zadania są trudne, odpowiedzialne, liczba obowiązków jest duża itp., sytuacje utrudnienia – to zaburzenia związane z ograniczeniem lub brakiem środków czy narzędzi potrzebnych do sprawnego wykonywania zamierzonych działań, sytuacje konfliktowe i sytuacje zagrożenia – w których istnieje prawdopodobieństwo utraty tego, co dla danej osoby jest ważne , cenne, istotne (życie, zdrowie, opinia, pozycja społeczna…).

Sytuacje trudne prowadzą do zmian psychofizycznych (zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, spadek koncentracji, przedłużenie czasu reakcji, spadek motywacji..) czego konsekwencją jest obniżenie poziomu wykonania czynności/zadania oraz zaburzenia komunikacji. Długofalowo sprzyjają pojawianiu się wypalenia zawodowego z jego wszystkimi następstwami.

Specyfika lekarskiej pracy sprawia, że sytuacji trudnych w życiu medyka jest aż nadto.

Sposobem na ich unikanie, a jeśli się pojawią, skuteczne rozwiązywanie, są umiejętności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych czyli zachowaniach interpersonalnych, pozwalających na wyrażanie własnych uczuć, oczekiwań, opinii, praw w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy i jednocześnie respektujący uczucia, oczekiwania, opinie oraz prawa innych osób.

Wymienionym kwestiom przeglądniemy się bliżej na szkoleniach, na które Państwa zapraszamy


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT