Zaproszenie na webinar 28.09.2023 godzina 19/00 Lekarz w kryzysie. Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka - informacja w części otwartej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Zaproszenie na webinar Lekarz w kryzysie. Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka - informacja w części otwartej serwisu FPZ oraz mailach.
Webinar - Lekarz w kryzysie.
Biuro Federacji PZ, 2023-09-28 10:37:47

Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka

TU INTER Polska, Federacja „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE”, Dolnośląska Izba Lekarska
zapraszają na Cykl WEBINAR-ów DLA LEKARZY:

Lekarz w kryzysie. Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka

Prowadzący: Dariusz Delikat Lekarz laryngolog i psycholog, trener komunikacji i coach.
Autor wielu programów szkoleniowych oraz artykułów popularnonaukowych dotyczących szeroko rozumianych umiejętności psychologicznych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Stały współpracownik Medium.

Rejestracja:
28.09 https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-1-/register
05.10 https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-2-/register
12.10 https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-3-/register

Start o godzinie 19:00

Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. to przykłady sytuacji trudnych.

Takie sytuacje mają miejsce gdy zaburzona jest równowaga pomiędzy potrzebami i działaniami stron oraz warunkami w jakich te działania odbywają się.

Znany polski psycholog Tadeusz Tomaszewski wyróżnił 5 rodzajów sytuacji trudnych:

sytuacje deprywacji - to sytuacje, w których ograniczone są środki zaspokajające podstawowe potrzeby , sytuacje przeciążenia – wykonywane zadania są trudne, odpowiedzialne, liczba obowiązków jest duża itp., sytuacje utrudnienia – to zaburzenia związane z ograniczeniem lub brakiem środków czy narzędzi potrzebnych do sprawnego wykonywania zamierzonych działań, sytuacje konfliktowe i sytuacje zagrożenia – w których istnieje prawdopodobieństwo utraty tego, co dla danej osoby jest ważne , cenne, istotne (życie, zdrowie, opinia, pozycja społeczna…).

Sytuacje trudne prowadzą do zmian psychofizycznych (zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, spadek koncentracji, przedłużenie czasu reakcji, spadek motywacji..) czego konsekwencją jest obniżenie poziomu wykonania czynności/zadania oraz zaburzenia komunikacji. Długofalowo sprzyjają pojawianiu się wypalenia zawodowego z jego wszystkimi następstwami.

Specyfika lekarskiej pracy sprawia, że sytuacji trudnych w życiu medyka jest aż nadto.

Sposobem na ich unikanie, a jeśli się pojawią, skuteczne rozwiązywanie, są umiejętności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych czyli zachowaniach interpersonalnych, pozwalających na wyrażanie własnych uczuć, oczekiwań, opinii, praw w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy i jednocześnie respektujący uczucia, oczekiwania, opinie oraz prawa innych osób.

Wymienionym kwestiom przeglądniemy się bliżej na szkoleniach, na które Państwa zapraszamy.

PANEL I, 28.09.23

Sytuacje trudne

1.Rodzaje i charakterystyka sytuacji trudnych
2.Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych
3.Efektywne i nieefektywne zachowania obronne
4.Zarządzanie relacjami i emocjami w warunkach stresu i przeciążenia
5.Sytuacje trudne w życiu zawodowym lekarza (agresja, konflikty, roszczenia, manipulacje, dr Google, zdarzenia niepożądane, hejt…)
6.Asertywność sposobem na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
7.Postawa asertywna i sposoby jej umacniania
8.Cechy komunikacji asertywnej

PANEL II, 05.10.23

Komunikacja w sytuacjach trudnych

1.Podstawowe i zaawansowane techniki komunikacji asertywnej oraz ich zastosowanie w sytuacjach trudnych
2.Efektywnie wyrażanie oczekiwań
3.Skutecznie odmawianie i określanie granic
4.Wyrażanie opinii – pochwały i krytyka
5.Przyjmowanie komplementów i krytyki
6.Reagowanie na trudne zachowania pacjentów i współpracowników
7.Prezentowanie własnych poglądów i polemika z poglądami innych
8.Rozwiązywanie konfliktów

PANEL III, 12.10.23

Lekarz w obliczu szczególnej sytuacji trudnej - zdarzenia niepożądanego

1.Zdarzenia niepożądane: przyczyny, rodzaje, charakterystyka
2.Napięcie i stres związany ze zdarzeniem niepożądanym i sposoby ich redukcji
3.Komunikacja z pacjentem/rodziną po zdarzeniu niepożądanym
4.Zasady komunikacji z przedstawicielami instytucji i prawnikami
5.Wsparcie w miejscu pracy
6.Pomoc psychologiczna.


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT