Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Telefon do pacjenta w sprawie szczepień
Biuro Federacji PZ, 2021-05-12 16:00:40

W ostatnich dniach w mediach ukazała się informacja o tym, że Minister Adam Niedzielski zachęca by personel POZ telefonował do nieszczepionych pacjentów i informował ich o możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Akcję, którą zaproponował szef resortu zdrowia POZ prowadzi już od dawna. Praktycznie od samego początku obowiązywania Narodowego Programu Szczepień realizacja działań w tym zakresie obejmuje również edukację pacjentów. Przypomnijmy, na samym początku akcji pacjenci mieli wątpliwości co do skuteczności szczepionek i ich wpływu na zdrowie. Przeciwnicy szczepień szerzyli wiele fałszywych tez nie pomagając tym samym personelowi medycznemu w pracy i wypełnianiu obowiązków, a tylko szerząc obawy i wątpliwości.

W przebiegu akcji szczepień zmienia się nie tylko nastawienie pacjentów do samej idei szczepienia przeciwko COVID-19 ale również ich poziom wiedzy na ten temat. Często sięgają oni do różnych źródeł zdobywania informacji, niestety nie zawsze aktualnych czy rzetelnych. Jednak jedno jest pewne, lekarze rodzinni, pielęgniarki czy inny personel medyczny zawsze dysponował wiarygodnymi danymi i informacjami i bardzo chętnie dzielił się nimi ze swoimi pacjentami. Od dawna w POZ prowadzona jest akcja zachęcająca do zaszczepienia się. Dzisiaj, kiedy zauważamy trend spadkowy jeśli chodzi o deklarację szczepienia się obywateli, akcja informacyjna zachęcająca by wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień wydaje się bardzo istotna. Obecnie, uświadamianie korzyści jakie przychodzą wraz ze wzrostem liczby wyszczepionych, jest jeszcze bardziej potrzebne dla uzyskania zbiorowej odporności przeciwko zarażeniu wirusem SARS-CoV-2.

To, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło potencjał i siłę POZ jest niewątpliwie słuszne. Przypomnijmy tylko jeden wskaźnik - blisko 70% placówek POZ zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim przystąpiło do Narodowego Programu Szczepień. To świadczy o ogromnej odpowiedzialności za zdrowie naszych pacjentów.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT