Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Solidarność środowiska zawsze jest wartością dodaną
Biuro Federacji PZ, 2021-04-29 15:47:36

Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae, przyznawana przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku, trafiła w tym roku do dr Andrzeja Zapaśnika – wiceprezesa Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego był jednym z dwóch wyróżnionych lekarzy. Nagrodę otrzymują lekarze i lekarze dentyści, którzy szczególnie wyróżnili się we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku. Zdaniem Andrzeja Zapaśnika, warto współpracować z samorządem lekarskim, by umacniać całe środowisko w staraniach o poprawę jakości ochrony zdrowia.
- Izba lekarska jest wyrazicielem opinii wszystkich lekarzy: szpitalników, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - wyjaśnia ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. - Nasze poglądy w wielu sprawach się różnią i właśnie samorząd jest tym miejscem, w którym różnice zdań mogą się ścierać, doprowadzając w efekcie do wspólnego stanowiska. Dzięki temu nie dajemy się podzielić, pracujemy w pełnym zrozumieniu, a nie w kontrze. Jesteśmy mocniejsi - jako lekarze i jako świadczeniodawcy ochrony zdrowia. Solidarność środowiska jest zawsze wartością dodaną i na Pomorzu się to udaje. Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae to nagroda pamiątkowa: wyróżniony dostaje dyplom i medal. Chodzi o symboliczny dowód wdzięczności. W ciągu kadencji OIL nagroda przyznawana jest nie więcej niż dziesięciu członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Maksymalna liczba lekarzy uhonorowanych nagrodą w każdym roku nie przekracza trzech osób.


Galeria zdjęć


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT