Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
XVI Kongres Medycyny Rodzinnej – Kielce 2-5 czerwca 2016
Federacja PZ, 2016-05-30 13:18:33

Już po raz 16. lekarze rodzinni z całego kraju spotkają się na Kongresie Medycyny Rodzinnej, organizowanym przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. To ważne wydarzenie ma charakter nie tylko naukowy, ale i integrujący środowisko. Podczas kongresu poruszane będą problemy, z jakimi borykają się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w codziennej praktyce – medyczne, organizacyjne, a także orzecznicze.
Joanna Szeląg, specjalista medycyny rodzinnej, poprowadzi warsztat na temat zaświadczeń, po które do lekarzy POZ przychodzą pacjenci.
-Są ich dziesiątki, jeśli nie setki – mówi Joanna Szeląg - Tylko część wynika z obowiązującego prawa, reszta to nieuzasadnione żadnymi przepisami żądania różnych instytucji. Jeden z bardziej kuriozalnych przykładów to prośba o zaświadczenie do przedszkola, że ...dziecko może kucać. Jak pracować, by nie utonąć w stosach papierów – to jeden z celów mojego warsztatu, podczas którego będzie się można dowiedzieć, jakich biurokratycznych żądań lekarze POZ nie powinni lub wręcz nie mogą spełniać.
Wypisywanie niepotrzebnych, nieraz irracjonalnych zaświadczeń nie tylko zabiera lekarzowi czas, przeznaczony na pacjenta, ale też rodzi konsekwencje prawne. Ten właśnie aspekt podkreśla Joanna Szeląg, ponieważ lekarze zbyt często ulegają presji pacjentów i dla „świętego spokoju” wydają zaświadczenia, nie zastanawiając się nad tym, że w ten sposób biorą też na siebie odpowiedzialność.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT