Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021. informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu
E-skierowania bez zbędnej biurokracji i premiowane finansowo
Biuro Federacji PZ, 2020-07-03 10:52:02

Za wystawienie skierowań na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne i na leczenie szpitalne w formie elektronicznej będą premie finansowe w POZ – wynika z zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Od 1 lipca br. zwiększenie poziomu finansowania dotyczy tych placówek POZ, których lekarze będą wystawić e-skierowania zamiast papierowych. Dodatkowo premiowane będzie umówienie porady w AOS na podstawie e-skierowania w ciągu dwóch godzin od jego wystawienia.To nie koniec dobrych informacji:
- Dzięki energicznym staraniom Porozumienia Zielonogórskiego w stosunku do pierwotnej wersji projektu zmniejszono sprawozdawczość w tej kwestii do wersji praktycznie przez nas oczekiwanej - zapewnia prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. - Podczas wystawiania e-skierowania stosowna aplikacja wykonana przez dostawcę oprogramowania winna automatycznie dopiąć identyfikator.
A co z tymi lekarzami, którzy zdecydują się pozostać przy papierowej formie? W ich przypadku premii finansowej nie będzie. Przy wystawianiu skierowań papierowych muszą do usługi dodać odpowiedni znacznik; może to robić automatycznie aplikacja, jeśli wystawimy skierowanie papierowe w komputerze lub trzeba będzie w aplikacji, zaznaczyć, że było to skierowanie papierowe. Jest to metoda podobna do tej, jaka obowiązywała przy e-recepcie.
- Również na skutek intensywnych negocjacji Porozumienia Zielonogórskiego z Narodowym Funduszem Zdrowia poprawiono finansowanie ChUK. Trwają w tej chwili prace w Centrali NFZ nad uproszczeniem tego programu profilaktycznego według naszych oczekiwań - dodaje Jacek Krajewski.

Więcej:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wyzsza-wycena-za-wystawienie-e-skierowania,7750.html

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-952020dsoz,7199.html
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT