09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Lekarz ma leczyć, a nie liczyć
Biuro Federacji PZ, 2020-06-05 12:54:50

Porozumienie Zielonogórskie po raz kolejny zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia i prezesa NFZ o uporządkowania sposobu refundacji leków w Polsce. Obowiązek określania poziomu refundacji na recepcie miał być zdjęty z lekarzy wraz z przejściem na e-receptę, nie później niż do końca 2019 roku. Do tej pory nic się nie zmieniło.
- Lekarze nie powinni być taryfikatorami odpłatności przez pacjentów - mówi wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski. - Mają skupić się na leczeniu chorych, a nie zajmować się poziomem refundacji, w dodatku ze świadomością, że za najmniejszy błąd mogą być ukarani. Nadal w całej Polsce pracownicy NFZ nękają świadczeniodawców karami za uchybienia w refundacji do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami. Jeden z najbardziej bulwersujących w ostatnim czasie przykładów dotyczy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Fundusz zażądał zwrotu 9 zł 10 gr, na którą to olbrzymią stratę naraził nasze państwo nieżyjący już lekarz. Niestety nie udało się od niego dowiedzieć, czy pobrał od pacjenta oświadczenie o ubezpieczeniu, a jeśli tak to gdzie je umieścił…

Marek Twardowski zauważa, że w żadnym innym europejskim kraju lekarze nie zajmują się refundacją leków. Ponadto minister zdrowia zobowiązał się do zniesienia tego obowiązku już na początku 2018 roku, podpisując porozumienie z rezydentami. Według § 16 tego dokumentu, minister miał przedstawić Radzie Ministrów stosowne projekty aktów prawnych w tej sprawie do końca 2018 r., a zmiany miały wejść w życie wraz z przejściem na e-recepty, nie później jednak niż do końca 2019 r. Określone w porozumieniu terminy dawno minęły. W piśmie do MZ i NFZ Porozumienie Zielonogórskie kwestionuje twierdzenia kolejnych ministrów zdrowia, że refundacji nie można uporządkować jednoczasowo, gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużymi kosztami. Federacja zapewnia, że nie jest to prawdą i deklaruje pomoc swoich ekspertów w rozwiązaniu tej kwestii.

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT