Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021. informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Deklaracje wyboru w POZ - wszystkie wzory w jednym czasie
Federacja PZ, 2020-05-29 22:26:04

Zmieniają się wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych.

Generalnie chodzi o ich uproszczenie, tak by pacjent, wybierający swojego lekarza, pielęgniarkę czy położną nie musiał wypełniać gigantycznych formularzy, zawierających często niepotrzebne informacje. O takie zmiany zabiegało Porozumienie Zielonogórskie, na którego wniosek nowe zapisy dotyczące wzorów deklaracji zostały wprowadzone do znowelizowanej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Jednak w rozporządzeniu, stanowiącym akt wykonawczy do ustawy, znalazły się punkty, z którymi Federacja nie może się zgodzić.

Pierwszy z nich dotyczy przesunięcia aż o pięć lat wejścia w życie wzoru deklaracji wspólnej dla lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego, jest to niezgodne z samą ustawą, a także zasadami logiki.

- Zgodnie z ustawą, są różne warianty deklaracji wyboru - tłumaczy wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. - Pacjent może zapisać się osobno do lekarza, pielęgniarki i położnej, nawet w różnych podmiotach. Zabiegaliśmy o to, by dla wygody pacjenta i ograniczania biurokracji istniała możliwość złożenia wspólnej deklaracji - na jednym formularzu, jednocześnie do lekarza, pielęgniarki i położnej. Ten postulat został spełniony, ale z niezrozumiałych powodów wspólne deklaracje - jako jedyne - miałyby wejść w życie dopiero w 2025 r..

Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla, że istnienie wspólnych deklaracji w niczym nie ogranicza prawa wyboru pacjenta. W dalszym ciągu mógłby on, tak jak dotychczas, leczyć się w jednej przychodni, a korzystać ze świadczeń pielęgniarskich zupełnie gdzie indziej. Wielu pacjentów jednak chce mieć wszystkie świadczenia w jednej przychodni i byłoby o wiele prościej, gdyby nie musieli wypełniać dwóch lub trzech deklaracji, tylko jedną. I to już, a nie dopiero za pięć lat.

Zdaniem Federacji przepisy ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej nie dają ministrowi zdrowia delegacji do różnoczasowego wprowadzania wzorów deklaracji wyboru, a wszystkie wzory deklaracji wyboru powinny obowiązywać nie później niż 24 miesiące od czasu wejścia w życie ustawy – przepisy dotyczące wszystkich nowych wzorów deklaracji wyboru powinny obowiązywać już od 1 grudnia 2019.

Kolejna uwaga Porozumienia Zielonogórskiego do projektu rozporządzenia dotyczy jednego z objaśnień do wzorów deklaracji: „Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po uzyskaniu przez nie pełnoletności zachowują ważność, z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.” Podobny zapis znajduje się w obecnie obowiązujących wzorach. Wynika z niego, że w razie sytuacji, gdy wybranym lekarzem jest pediatra, deklaracja wyboru nie zachowa swej ważności. W uwagach przekazanych MZ Federacja zauważa jest to niezgodne z postanowieniami art. 10 ust. 7 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, według którego deklaracja zachowuje swoją ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy.

„W treści rozporządzenia należy wyraźnie zapisać, że wzory określają jedynie zakres informacyjny deklaracji i nie muszą być odwzorowywane dokładnie oraz że objaśnienia nie muszą być każdorazowo drukowane i dołączane do zbieranych deklaracji. Ilość zbędnego papieru zużywanego a potem przechowywanego przez lata jest tak duża, że należy maksymalnie ograniczać jego ilość generowaną kolejnymi przepisami” - postuluje Porozumienie Zielonogórskie.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT