Komunikaty Federacji PZ - śledź na BIEŻĄCO na stronach związków, w swoich mailach, sms - stronie kodowanej serwisu . Komunikaty Federacji PZ - śledź na BIEŻĄCO na stronach związków, w swoich mailach, sms - stronie kodowanej serwisu . Komunikaty Federacji PZ - śledź na BIEŻĄCO na stronach związków, w swoich mailach, sms - stronie kodowanej serwisu.
POZ bez środków ochrony to ryzyko zakażeń
Federacja-PZ, 2020-04-22 16:05:28

Pomijanie podstawowej opieki zdrowotnej w podziale środków ochronnych może skutkować wyłącznie wzrostem ryzyka zakażeń w tej części systemu opieki zdrowotnej, która udziela największej ilości świadczeń.

Szczególnie istotne jest to w sytuacji, w której zapadły decyzje o wznowieniu wykonywania szczepień obowiązkowych dzieci. Szczepienia takie bez zapewnienia odpowiedniej ochrony pacjentów i personelu nie będą mogły być przeprowadzone - zwraca uwagę Porozumienie Zielonogórskie, po raz kolejny apelując do ministra zdrowia o przekazanie POZ środków ochrony.
Szeroko komentowany w mediach transport środków ochronnych z Chin trafił w ostatnich dniach do Polski, jednak świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej i ich personel nic nie otrzymali z tej puli. W piśmie do ministra zdrowia prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski zgadzają się z tym, że w obecnej sytuacji pierwszeństwo w przekazywaniu środków ochronnych mają szpitale zakaźne. Nie można jednak całkowicie pomijać pracowników medycznych POZ, co niestety ma miejsce.
Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje do ministra o podjęcie pilnych działań, zmierzających do uwzględnienia świadczeniodawców POZ w puli podmiotów, którym środki ochronne są przekazywane. Proszą o zobowiązanie odpowiednich służb w poszczególnych województwach do takiego działania.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT