Piątka dla POZ - kluczowe postulaty zmian w systemie ochrony zdrowia Informacja o szczepieniu p/COVID-19 w eWUŚ Piątka dla POZ - kluczowe postulaty zmian w systemie ochrony zdrowia Informacja o szczepieniu p/COVID-19 w eWUŚ Piątka dla POZ - kluczowe postulaty zmian w systemie ochrony zdrowia Informacja o szczepieniu p/COVID-19 w eWUŚ
Wytyczne postępowania dla lekarzy mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2
, 2020-04-03 09:52:38

1. Podstawą wszelkich działań lekarza jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
2. W przypadku podjęcia przez lekarza podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
3. Przesłanką do wykonania badania w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka pow. 38°C, kaszel, duszność.
4. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
5. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-5 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.
6. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane
i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
7. Nie można dokonywać pobrań samodzielnie/na własną rękę.
8. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
9. Po uzyskaniu wyniku ujemnego lekarz może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT