TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Porozumienie Zielonogórskie skutecznie pozyskuje środki unijne
Federacja-PZ, 2020-03-10 00:05:57

Ponad 25 mln zł - tyle Porozumienie Zielonogórskie wspólnie z partnerami pozyskało na swoje projekty, realizowane ze środków unijnych w ub. r. 15 z nich realizowanych było przez związki regionalne Federacji, dwa bezpośrednio przez Federację, a 16 to projekty współfinansowane ze środków UE. To nie tylko szkolenia i konferencje, ale także kampanie edukacyjne i programy profilaktyczne, z których skorzystały tysiące pacjentów.

W ramach sfinansowanych z tych funduszy projektów profilaktycznych 51 tysięcy pacjentów otrzymało świadczenia zdrowotne, a przeszkolono pół tysiąca lekarzy i pielęgniarek. Porozumienie Zielonogórskie było autorem trzech kampanii edukacyjnych:

1. „Życzliwość i zdrowie idą w parze” (projekt realizowany przez Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców w partnerstwie ze związkiem Pracodawców Zdrowia oraz Fundacją „Promocja Zdrowia - Zdrowie albo tytoń”);

2. „Wybieram! Życie Zdrowie Świadomie” (w jej ramach opracowano broszury i plakaty trzech programów zdrowotnych pod merytorycznym patronatem prof. dr hab. med. Witolda Zatońskiego i przy udziale pracowników Fundacji „Promocja Zdrowia” i zorganizowano 280 spotkań edukacyjnych dla pacjentów);

3. „Regionalne centrum wczesnej diagnostyki reumatologicznej” (m.in. opracowano infografikę i plakat, uruchomiono działalność na Facebooku, co miesiąc publikując ciekawe informacje dotyczące problematyki RZS).

Wśród zrealizowanych przez Porozumienie Zielonogórskie w ub. r. projektów praktyczne znaczenie dla środowiska ochrony zdrowia miało stworzenie Portalu Monitorowanie Prawa, który stał się ogólnodostępnym i darmowym narzędziem wspomagającym stanowienie i opiniowanie prawa w Polsce. Portal jest częścią projektu „Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Umożliwia opiniowanie aktów prawnych przez Zespół Opiniujący, ale także zarejestrowanych użytkowników, udział w dyskusji na forum dotyczącej aktów prawnych oraz stanowienia prawa, a także korzystanie z materiałów szkoleniowych i zdobycie certyfikatu poświadczającego zdobytą wiedzę. W ramach tego projektu wydano także poradnik na temat monitorowania prawa, opracowanie 44 procedur jakościowych dla POZ oraz platformy internetowej.

W podsumowaniu wykorzystania środków unijnych za ub. rok Porozumienie Zielonogórskie wskazuje na udział swoich ekspertów w pracach nad programem „Dostępność+ dla zdrowia”. W 2019 r. powołano Komitet Dostępność+ w ochronie zdrowia, a w jego prace zaangażowali się ze strony PZ wiceprezes Marek Twardowski oraz Andrzej Zapaśnik. W grupie roboczej do spraw komunikacyjnych ekspertem została pani Iwona Wójcik, która wspólnie z panią Aleksandrą Włodarczak z Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GES przygotowała „Standard Dostępności POZ” w obszarze komunikacyjnym - wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Dostępność jest definiowana zgodnie z zakresem wynikającym z rządowego programu „Dostępność+”. W sierpniu 2019 r. został ogłoszony nabór wniosków o grant dla placówek POZ na poprawę ich dostępności dla niepełnosprawnych i innych osób o szczególnych potrzebach.

Ponad 51 tysięcy pacjentów zostało przebadanych w ramach programów profilaktycznych w roku 2019 realizowanych i wspieranych przez związki regionalne Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Dotyczyły one m.in.: profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, zapobiegania niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów; działań profilaktycznych i badań diagnostycznych w kierunku boreliozy; wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego; profilaktyki chorób naczyń mózgowych.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT