09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Rynek medyczny w Polsce: wizja i rewizja
Federacja PZ, 2016-04-26 19:51:57

Prezes Jacek Krajewski reprezentował Porozumienie Zielonogórskie na konferencji pt. "Rynek medyczny w Polsce: wizja i rewizja", zorganizowanej 26 kwietnia b.r. przez redakcję "Rzeczpospolitej".

Organizowane po raz drugi forum to spotkanie czołowych ekspertów z zakresu ochrony zdrowia oraz decydentów i przedstawicieli biznesu zaangażowanych w rozwój rynku. W trakcie konferencji poruszane są najbardziej aktualne tematy z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tym razem rozmawiano m.in. o dostępności do świadczeń, medycznych i społecznych aspektach udarów mózgu. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego wziął udział w panelu dotyczącym przyszłości kadr medycznych w Polsce oraz optymalnego modelu leczenia pacjentów kardiologicznych.

Dyskusja podczas pierwszego z paneli toczyła się wokół problemu kształcenia młodych lekarzy. Paneliści zastanawiali się nad tym, jakie zapewnić im warunki rozwoju, by zapobiec emigracji ekonomicznej, a także w jakim kierunku powinna pójść reforma system kształcenia.

-W swoim wystąpieniu podkreśliłem wieloletnie zaniedbania i błędy popełniane przez kolejne rządy w systemie kształcenia lekarzy, m.in. związane z jego potężnym niedofinansowaniem – mówi Jacek Krajewski. - Ich skutkiem są nieodwracalne zmiany, polegające przede wszystkim na tym, że pod względem liczby lekarzy w odniesieniu do wielkości populacji Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Wprawdzie ostatnio podejmowane są próby, by zaradzić problemowi niedoboru kadr medycznych (np. zwiększanie liczby miejsc na studiach medycznych oraz miejsc specjalizacyjnych), ale to wszystko za mało i za późno. Nie uda się wypełnić luki pokoleniowej w naszym zawodzie, bez pracy lekarzy w wieku emerytalnym.

Biorąc udział w dyskusji o opiece nad pacjentem kardiologicznym, prezes Jacek Krajewski podkreślał przede wszystkim zalety modelu, w którym obejmuje ona nie tylko okres choroby, ale też etapy ją poprzedzające i następujące po ustabilizowaniu stanu chorego.

-Najbardziej skuteczna i najkorzystniejsza dla pacjenta jest opieka koordynowana, w której najważniejszą rolę odgrywa lekarz POZ – wyjaśnia Krajewski. - Według tej filozofii nie zajmujemy się tylko samą chorobą, ale także pacjentem. W POZ podejmujemy działania związane z prewencją pierwotną i wtórną zachorowań. W czasie choroby pacjentem opiekuje się specjalista, ale w ścisłej współpracy z lekarzem POZ. Po ustabilizowaniu choroby pacjent wraca do POZ.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT