09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
E-recepta
Biuro Federacji PZ, 2019-11-22 10:11:12

21 listopada 2019 r., w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej miało miejsce spotkanie Prezydium NRL z Januszem Cieszyńskim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu udział wzięła zaproszona delegacja Federacji Porozumienie Zielonogórskie, prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński.

Dyskusja koncentrowała się wokół mającego wejść w życie z początkiem 2020 roku obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej. Za kluczowe należy uznać ustalenie, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjenta i nie jest obarczone ryzykiem sankcji. Brak jest również powodów, dla których recepta taka mogłaby spotkać się z odmową realizacji.

Strona lekarska podkreśliła, że dokonywane przez placówki medyczne inwestycje w zakup oprogramowania wymagają pewności co do trwałości i bezpieczeństwa gromadzonych w nim danych osobowych i danych o leczeniu. Z tego względu przypomniano, że PNRL domaga się stworzenia przez Ministerstwo Zdrowia warunków do migracji danych, procedura ta jest niezbędna dla zachowania prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i elementarnym wymogiem konkurencyjności na rynku oprogramowania medycznego. Strona lekarska uzyskała zapewnienie ministra Cieszyńskiego, że w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. rodzajów i wzoru dokumentacji medycznej postulat ten będzie uwzględniony. Jednocześnie Ministerstwo zobowiązało się do pełnej współpracy ze środowiskiem lekarskim podczas wdrożeń.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT