09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Podkarpacie: Spotkanie z liderami Federacji Porozumienie Zielonogórskie
Federacja PZ, 2016-04-19 14:53:18

Podkarpacie: Spotkanie z liderami Federacji Porozumienie Zielonogórskie

W sobotę (16 kwietnia b.r.) lekarze z Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia spotkali się z władzami Porozumienia Zielonogórskiego – prezesem Jackiem Krajewskim, wiceprezesami Teresą Dobrzańską-Pielichowską i Wojciechem Pacholickim oraz Danielem Kowalczykiem  i Adamem Tomczykiem.

-Przedstawiliśmy przedstawicielom zarządu PZ wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Porozumienia Podkarpackiego – mówi prezes Porozumienia Podkarpackiego Mariusz Małecki. - Zawierały one między innymi takie zagadnienia jak, potencjał kadrowy, zakres udzielanych świadczeń, liczbę zatrudnionych pracowników, strukturę własnościową lokali, rodzaje i sposób korzystania z programów informatycznych. Niezbyt optymistyczne wnioski, płynące z naszych ankiet, dotyczą problemu znanego w całym kraju. Starzejemy się, średnia wieku lekarzy rodzinnych w naszym regionie jest coraz wyższa, brakuje młodych następców. Dość korzystnie natomiast rysuje się sytuacja lokalowa. Blisko połowa podmiotów POZ należących do naszego związku prowadzi działalność w lokalach niezależnych od samorządów, mając własne siedziby lub wynajmując je od prywatnych firm.
Podczas spotkania prezes Jacek Krajewski przypomniał historię negocjacji i spotkań z aktualnym ministrem zdrowia oraz kierownictwem NFZ, a także przedstawił wkład Porozumienia Zielonogórskiego w prace nad stworzeniem strategii dotyczącej podstawowej opieki zdrowotnej i omówił oczekiwania negocjacyjne w związku z koniecznością aneksowania umów, które kończą się 30 czerwca b.r. Ożywiona dyskusja, która wywiązała się po wystąpieniach członków zarządu funkcyjnego FPZ, dowodzi, jak ważne i potrzebne są takie bezpośrednie kontakty w ramach Federacji.

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT