TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Wielu lekarzy uniknęło absurdalnych kar za błędy w receptach
Biuro Federacji PZ, 2019-10-29 15:06:12

Przed nami setne posiedzenie zespołu arbitrażowego, powołanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia do rozpatrywania zażaleń dotyczących kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej leków refundowanych. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele NFZ, samorządu lekarskiego i Porozumienia Zielonogórskiego. Zdaniem Wojciecha Pacholickiego, który reprezentuje Porozumienie Zielonogórskie w tym zespole, spełnia on swoje zadanie, pozwalając w wielu przypadkach przekonać urzędników do racji lekarzy. A przede wszystkim do tego, że nie każde najmniejsze uchybienie formalne związane z wystawianiem recepty musi koniecznie być ukarane finansowo.
- Do zespołu arbitrażowego trafiają sprawy lekarzy, którzy złożyli zażalenie na decyzje dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ o nałożeniu kary za nieprawidłowości w receptach na leki refundowane - wyjaśnia Wojciech Pacholicki. - Skala tych przewinień jest różna, a spora ich część dotyczy naprawdę drobiazgów. I właśnie takie sytuacje budzą najwięcej kontrowersji. Praktyka pokazała, że jeśli w procesie odwoławczym jest szansa na przedstawienie punktu widzenia lekarza, często udaje się uzyskać konsensus zgodny z poczuciem sprawiedliwości. Np. lekarz wypisujący lek refundowany na daną chorobę powinien wpisać w dokumentacji rozpoznanie. Gdy tego nie zrobi, NFZ ma prawo uznać receptę za nieważną i ukarać lekarza finansowo. Udało się nam w licznych sytuacjach przekonać urzędników, że nie zawsze jest to uzasadnione, bo np. rozpoznanie jest wpisane w dokumentacji pacjenta leczonego od dawna przez tego samego lekarza już wcześniej. Co do zasady zatem wypisujący receptę nie popełnił błędu i nawet jeśli nie dopełnił literalnie formalności, nie oszukał systemu. Czy zasługuje zatem na karę? Nasze działania przyczyniły się do tego, że coraz częściej urzędnicy NFZ podczas kontroli sięgają głębiej do dokumentacji, dzięki czemu wielu kolegów uniknęło problemów.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT