80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem 80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem80 mln zł dla placówek POZ - info w części kodowanej serwisu - Materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza dotyczące leczenia sporadycznej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania trudności z zasypianiem
O e-zdrowiu w gronie ekspertów
Biuro Federacji PZ, 2019-09-25 15:36:44

Obecny stan cyfryzacji w obszarze zdrowia i jej najważniejsze zadania w przyszłości - to główne tematy dyskusji podczas czwartej edycji Forum e-Zdrowia, które odbyło się w Sopocie w dniach 18-20 września br. Forum e-Zdrowie to międzynarodowa konferencja z udziałem kilkuset ekspertów, organizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Porozumienie Zielonogórskie reprezentował Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców. Tomasz Zieliński jest ekspertem Federacji do spraw informatyzacji, od 2005 r. koordynuje wdrożenie programu informatyzacji przychodni należących do LZLR-P. Ponadto jest inicjatorem i koordynatorem systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy lekarzami a laboratoriami i pracowniami diagnostyki obrazowej oraz współzałożycielem i wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki Medycznej, zrzeszającej przedsiębiorców, będących dostawcami i użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia. Jest również członkiem Rady do spraw Interoperacyjności przy CSIOZ.
- Podczas Forum e-Zdrowia uczestniczyłem w dwóch panelach - mówi Tomasz Zieliński. - Jeden z nich dotyczył e-recepty i opieki farmaceutycznej, a drugi aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z wdrażaniem telemedycyny w Polsce.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT