TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
POZ dla każdego – minister realizuje kolejny postulat Porozumienia Zielonogórskiego
Federacja PZ, 2016-04-07 10:31:30

POZ dla każdego – minister realizuje kolejny postulat Porozumienia Zielonogórskiego

Postulat objęcia podstawową opieką zdrowotną każdego obywatela bez względu na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego Federacja Porozumienie Zielonogórskie zawarła już w uchwale zarządu 2 sierpnia 2013 r., podjętej w 10. rocznicę powstania ruchu. Obecnie jest on bliski realizacji – Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji odpowiedni projekt.

Zapis o zagwarantowanym dostępie do bezpłatnej POZ niezależnie od posiadanego statusu ubezpieczeniowego znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych ustaw, skierowanym do konsultacji społecznych we wtorek (5 kwietnia).

W uzasadnieniu projektu podano m.in., że taka gwarancja pozytywnie wpłynie na dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i wyeliminuje sytuacje, w których pacjent nie korzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów. „Należy wskazać, iż dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem jest poniesienie kosztów świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż koszty weryfikowania prawa do świadczeń osoby, która skorzystała ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Porozumienie Zielonogórskie od dawna i wielokrotnie zabiegało o objęcie podstawową opieką zdrowotną każdego Polaka, a postulat ten stawał się coraz bardziej uzasadniony w obliczu nieustannych problemów z funkcjonowaniem e-WUŚ, który „nie widział” różnych grup ubezpieczonych.
-To, że taki zapis został zawarty w projekcie nowelizacji ustawy, jest konsekwencją rozmów Porozumienia Zielonogórskiego z NFZ i ministra zdrowia w grudniu 2015 r. - ocenia prezes PZ Jacek Krajewski. - Rozmowy dotyczyły kontraktowania w 2016 roku, a jednym z poruszanych tematów był źle funkcjonujący system weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Zwracaliśmy po raz kolejny uwagę na to, system wykazuje jako osoby nieuprawnione do świadczeń wielu pacjentów, posiadających w rzeczywistości ubezpieczenie. Otrzymaliśmy wówczas zapewnienie, że resort dokona odpowiednich zmian w prawie, tak aby nikomu nie ograniczać dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Obecny projekt jest realizacją tej obietnicy.
Prezes PZ podkreśla jednak, że to na razie projekt – musi on jeszcze przejść całą ścieżkę legislacyjną w parlamencie, a po wejściu nowelizacji ustawy z życie konieczne są zmiany zarządzeń prezesa NFZ.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT