Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty. Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty. Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty.
Konferencja "Perspektywy dla branży ochrony zdrowia w roku 2019"
Federacja PZ, 2019-01-14 23:25:27

Serdecznie zapraszamy Członków Federacji Porozumienie Zielonogórskie na konferencje organizowane w ramach projektu „Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”

16 lutego 2019r. Wrocław
09 marca 2019r. Białystok
16 marca 2019r. Gdynia
23 marca 2019r. Łódź

Perspektywy dla branży ochrony zdrowia w roku 2019

W programie m.in. o aktualnych zmianach w prawie: minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia; przekształcenia w sp. z o.o.; ustawa o POZ; uprawnienia lekarzy; nowela Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; plan wdrażania e-zdrowia; prawa pacjenta, prawa lekarza i pielęgniarki; RODO. Dyskusja o perspektywach dla przedsiębiorców branży medycznej w roku 2019.

PROGRAM

09:00-09:30 - Rejestracja, kawa powitalna
09:30-09:35 - Uroczyste otwarcie konferencji
09:35-10:00 - Prezentacja głównych rezultatów projektu. Rola organizacji pracodawców w tworzeniu nowych regulacji prawnych.
10:00-11:15 - Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą na przykładzie:

· Ustawy o POZ, uprawnienia lekarzy
· Minimalne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia
· Nowela Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

11:15-11:30 - Przerwa kawowa

11:30-12:45 - Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą:

· Zarząd sukcesyjny, przekształcenia w sp. z o.o.
· Plan wdrażania e-zdrowia, aktualny stan legislacji
· Prawa pacjenta, prawa lekarza i pielęgniarki

12:45-13:30 Lunch
13:30-14:45 - Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą:

· Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

14:45-15:00 - przerwa kawowa
15:00-16:15 - Omówienie wprowadzonych ustaw i ich wpływu na działalność leczniczą:

· Kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych

16:15-17:00 Dobre praktyki skutecznego wpływu na ostateczny kształt tworzonego prawa - panel dyskusyjny. Perspektywy dla branży medycznej w roku 2019.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY. Uczestnikom zapewniamy przerwę kawową, lunch, materiały szkoleniowe.
program załącznik

Zgłoszenia na Konferencję w woj. dolnośląskim oraz łódzkim prosimy przesyłać na adres mailowy: i.trzesniewska@federacja-pz.pl, tel. 603428895

Zgłoszenia na Konferencję w woj. pomorskim oraz podlaskim prosimy przesyłać na adres mailowy: i.wojcik@federacja-pz.pl, tel. 795490877
Załączniki:
- formularz_zgloszeniowy_konferencja_pz.docx
- program_konferencja_pz.docx
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT