Uwaga nowe !!!!!! materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza - miedzy innymi dotyczące leczenie grypy, pacjentów po udarze, hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej, przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego i otępienia ........... Uwaga nowe !!!!! materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza - miedzy innymi dotyczące leczenie grypy, pacjentów po udarze, hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej, przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego i otępienia .......... Uwaga nowe !!!!! materiały edukacyjne w części kodowanej serwisu w dziale Biblioteka Lekarza - miedzy innymi dotyczące leczenie grypy, pacjentów po udarze, hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej, przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego i otępienia
Komunikat do członków PZ w spr. zwolnień lekarskich
Federacja-PZ, 2018-12-05 21:11:13

Koleżanki i Koledzy,

Tym z Was, dla których tradycyjna forma wypisywania zwolnień jest jedyną i nie zechcecie jej zmieniać - przygotowujemy rozwiązanie, które docelowo pomoże rozwiązać ten problem.


Pozostali, którzy wcześniej lub później będą jednak korzystać z elektronicznych zwolnień powinni się szkolić w grupach organizowanych przez Biura naszych Związków lub wykorzystywać możliwości indywidualnych konsultacji pracowników ZUS. Wiele może pomóc nawiązanie przez liderów kontaktów z regionalnymi Oddziałami ZUS, gdzie można ustalić procedury takich form pozyskania umiejętności wypisywania eZLA.

Mamy również zapewnienie podjęcia interwencji w każdej sytuacji, kiedy zostanie zgłoszone do naszego biura przypadek odmowy przyjęcia przez pracodawcę lub przez ZUS zwolnienia papierowego. Interwencję będziemy mogli podjąć wtedy, jeśli otrzymamy: nazwę pracodawcy, inicjały pacjenta, nazwę podmiotu, który wypisał zwolnienie papierowe oraz teren działania konkretnej placówki ZUS.


Z poważaniem

Jacek Krajewski
Prezes Federacji PZ

Marek Twardowski
Wiceprezes Federacji PZ
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT