Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty. Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty. Procedury w pigułce - Szczepienia Covid-19 w części kodowanej serwisu FPZ w dziale Komunikaty.
Nie dopuścimy do chaosu z wystawianiem zwolnień lekarskich
Biuro Federacji PZ, 2018-11-14 15:53:47

14 listopada we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele największych organizacji lekarskich: Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Polskiej Federacji Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, które tworzą Porozumienie Organizacji Lekarskich.
Efektem spotkania jest wspólne stanowisko w sprawie mających obowiązywać obligatoryjnie od 1 grudnia elektronicznych zwolnień lekarskich. Zebrani uznali, że przedwczesne wprowadzenie zaproponowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUS rozwiązań spowoduje dezorganizację systemu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dostępności dla pacjentów.
Wezwali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wycofania się z obligatoryjnego wprowadzenia e-zwolnień.
Jednocześnie postanowili, że w przypadku braku reakcji władz - od 1 grudnia 2018 r. polscy lekarze będą orzekać o niezdolności do pracy pacjentów na specjalnych drukach opracowanych przez Porozumienie Organizacji Lekarskich.
Wzór druku lekarze otrzymają drogą elektroniczną. Uczestnicy spotkania uznali, iż wypisywanie e-zwolnień może być wprowadzone wyłącznie fakultatywnie i rozwijane w miarę uzyskiwania pełnej sprawności personelu, zabezpieczenia sprzętu i organizacji systemu informatycznego służącego temu celowi.
W załączeniu stanowisko POL oraz wzór druku orzeczenia o niezdolności do pracy.
Galeria zdjęć


Załączniki:
- wzor_zaswiadczenia.pdf
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT