TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Zarząd PZ na „polskim Davos”
Biuro Federacji PZ, 2018-09-05 11:15:54

Panel "Między gospodarką a polityką, Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny" zainaugurował dziś XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, ze względu na swoją rangę nazywane „polskim Davos”. W tym roku w trzydniowym wydarzeniu bierze udział ponad 4 tys. gości z Europy, Azji i USA - wśród nich polski premier, ministrowie, parlamentarzyści, szefowie wielkich firm i eksperci, ludzie kultury i nauki. W tym ważnym spotkaniu biorą udział także członkowie zarządu Porozumienia Zielonogórskiego: prezes Jacek Krajewski, wiceprezesi Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Marek Twardowski i Wojciech Pacholicki. Podczas forum odbywa się sześć sesji plenarnych. W trakcie 180 paneli, wykładów, warsztatów i prezentacji poruszane będą najważniejsze problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród nich także te dotyczące ochrony zdrowia. Kwestia wyzwań w tej dziedzinie, jakie pojawiają się w starzejących się społeczeństwach, była podjęta już podczas pierwszej, inauguracyjnej debaty. Ochronie zdrowia poświęcona jest w Krynicy w całości osobna debata - Forum Ochrony Zdrowia. Jak informują organizatorzy, umożliwia ono wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, jednocześnie pokazując, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.„Forum Ochrony Zdrowia to przede wszystkim platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, i w oparciu o fakty oraz dane. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym” - czytamy na stronie FE. W forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym i liczni eksperci. W tym roku dyskusja dotyczy m.in. kwestii organizacji systemu ochrony zdrowia, finansowania tego sektora, zdrowia publicznego. Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a głównym partnerem - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT