TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Porozumienie Zielonogórskie na bieżąco z wiedzą
Biuro Federacji PZ, 2018-08-03 09:20:35

-Praktycznie nie ma weekendu bez szkoleń, w których biorą udział członkowie naszej federacji z całej Polski - mówi Iwona Wójcik, odpowiadająca za ten obszar w Porozumieniu Zielonogórskim. - To zarówno projekty dotyczące zarządzania, jak i programy stricte medyczne. Porozumienie Zielonogórskie jest partnerem dużych projektów finansowanych ze środków unijnych, z powodzeniem też staruje w konkursach na programy profilaktyczne, organizowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Obecnie realizowane są trzy duże projekty ze środków unijnych z udziałem Porozumienia Zielonogórskiego. W pierwszym z nich, dotyczącym zarządzania w ochronie zdrowia i adresowanym do kadry administracyjnej placówek medycznych, federacja jest partnerem Uczelni Łazarskiego i Związku Szpitali Powiatowych. Porozumienie Zielonogórskie jest tu odpowiedzialne za rekrutację i organizację szkoleń. Założeniem było przeszkolenie ponad tysiąca osób. Choć projekt jeszcze się nie skończył i trwa jeszcze do początku przyszłego roku, już teraz po kursach jest przeszło 900 osób. Wśród nich jest wielu lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego, m.in. tych, którzy prowadzą małe praktyki, będąc jednocześnie lekarzami i pracodawcami. Absolutnym hitem tego projektu były szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO. Nowe przepisy często budziły wiele wątpliwości interpretacyjne, które wyjaśniali prowadzący szkolenia eksperci.
Porozumienie Zielonogórskie jest też partnerem w wieloletnim projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która powołała tzw. rady sektorowe. Jedna z nich dotyczy ochrony zdrowia i opieki społecznej. Liderem tej rady jest organizacja Pracodawcy RP, a Porozumienie Zielonogórskie uczestniczy w niej obok m.in. Uczelni Łazarskiego. Rolą rady są rekomendacje rozwiązań legislacyjnych w danych dziedzinach.
-Trzeci obecnie projekt finansowany ze środków unijnych z naszym udziałem realizowany jest przez kancelarię premiera, a wiąże się z monitoringiem prawa - mówi Iwona Wójcik. - Uczestniczy w nim większość prezesów związków regionalnych Porozumienia Zielonogórskiego. Podczas szkoleń omawiane są m.in. akty prawne, dotyczące ochrony zdrowia, które właśnie weszły w życie. Liderzy naszych związków są zatem na bieżąco z nowymi przepisami. W ramach tego projektu odbywają się także szkolenia z zakresu negocjacji czy mediacji, podczas których można nauczyć się skutecznych metod, co przydaje się w związkowej praktyce.
Lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego nie trzeba też namawiać do udziału w projektach stricte medycznych, które federacja realizuje z innymi partnerami w ramach programów profilaktycznych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Do 2020 r. resort planuje ich kilkanaście, a dotyczą one różnych zagadnień medycznych, m.in. nowotworów głowy i szyi, reumatologicznego zapalenia stawów, nowotworów skóry i innych.
- Chętnych nigdy nie brakuje, choć przecież wykłady i warsztaty odbywają się tylko w weekendy, w czasie wolnym od pracy. Lekarze mają zdobywanie wiedzy we krwi - uważa Iwona Wójcik. - Ważne, by szkolenia były organizowane na odpowiednim poziomie i by rzeczywiście można było w ich ramach zdobyć wiedzę przydatną w codziennej praktyce.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT