09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon 09.09.2020 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 w części kodowanej serwisu FPZ TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
PZ na II Kongresie Zdrowia
Federacja PZ, 2018-04-25 13:58:52

„Zdrowie a odpowiedzialny rozwój” - pod takim hasłem 26 kwietnia w Warszawie odbędzie się II Kongres Zdrowia, organizowany przez Pracodawców RP. To jedna z ważniejszych debat na temat systemu ochrony zdrowia, w której wezmą udział eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz organizacji pacjentów. Uczestnikami panelu dotyczącego podstawowej opieki zdrowotnej i opieki koordynowanej będą prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski.

-Polska służba zdrowia – taka jaka jest dziś – dochodzi do kresu swojej wydolności. O ile łatwo powiedzieć „tak dalej być nie może”, to zaproponować konkretną propozycję jest o wiele trudniej. Pracodawcy RP nie boją się jednak trudnych zadań. Dlatego 26 kwietnia 2018 r. organizujemy II Kongres Zdrowia. Odpowiemy na pytanie w jaki sposób można szybko osiągnąć widoczne rezultaty. Kluczem powinien być pacjent i jego bezpieczeństwo - zapowiada wydarzenie Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Dyskusja z udziałem Jacka Krajewskiego i Marka Twardowskiego będzie dotyczyła problemu kadr podstawowej opieki zdrowotnej. Nasi eksperci postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy możliwe jest systemowe zorganizowanie opieki koordynowanej w Polsce.

- Wykorzystanie narzędzi koordynacji opieki nad pacjentem w polskiej opiece zdrowotnej będzie możliwe wyłącznie wtedy, kiedy wzmocniona zostanie jego struktura, zarówno pod względem zasobów ludzkich, jak i finansowania. To jedna z tez, jaką przedstawmy - mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. - W naszej opinii, aby określić realną perspektywę uzupełnienia niedoborów kadrowych, należy stworzyć odpowiedni harmonogram działań jakie należy podjąć aby osiągnąć taki cel i w efekcie skutecznie wdrożyć projekt koordynacji opieki w całym kraju. Taki proces podzielony na etapy musi odbywać się w politycznym konsensusie i stać się niezależnym od zmian ekip rządzących uniwersalnym problemem polskiego społeczeństwa.

Diagnoza obecnej sytuacji kadrowej w systemie opieki zdrowotnej na przykładzie POZ i obecnie podejmowane działania wdrażające opiekę koordynowana w Polsce to niektóre z zagadnień, poruszanych podczas panelu. Ponadto reprezentanci Porozumienia Zielonogórskiego omówią m.in. kwestie związane z realnością realizacji ustawy o POZ, kształcenia kadr lekarskich i pielęgniarskich oraz przygotowania do realizacji zadań opieki koordynowanej. Jak powinny być określone etapy wprowadzania koordynacji opieki nad pacjentem i kto ma ją prowadzić - to kolejne tematy do dyskusji.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT