TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla lekarzy w ramach projektu:
Biuro Federacji PZ, 2017-08-07 15:48:56

„Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” nr umowy POWR.05.04.00-00-0078/16. Projekt jest realizowany przez Pracodawców Zdrowia w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Uczestnikami projektu mogą by
• Lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie,
• Lekarze, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
•Lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.
Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe (w weekendy), w 20-osobowych grupach, gdzie 1 dzień szkoleniowy trwa 6 godzin.
Podczas szkoleń zapewniamy przerwy kawowe, pełne wyżywienie, oraz materiały szkoleniowe.
Jeśli odległość miejsca zamieszkania uczestnika, od miejsca odbywania kursu, będzie wynosić więcej niż
50 km, wówczas Uczestnikowi projektu zostanie zapewniony w trakcie szkoleń nocleg i kolacja.
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji oraz odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych!

Terminarz najbliższych szkoleń:

2-3 wrzesień 2017 r. - Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza
1) Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników.
2) Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
3) Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

Programy szkoleń znajdują się na stronie: http://szkoleniadlalekarzy.net/szkolenia/
Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie www.szkoleniadlalekarzy.net rekrutacja na adres: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl

KONTAKT:

Sylwia Sobczak Specjalista ds. szkoleń
e-mail: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl tel. 538 201 075

Pracodawcy Zdrowia
ul. Fabryczna 10 budynek D2
53-609 Wrocław

Zapraszamy na stronę internetową:
www.szkoleniadlalekarzy.net

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT