Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
W cieniu sieci szpitali - przyszłość AOS wciąż niepewna
, 2017-03-24 11:43:55

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o sieci szpitali, która budzi liczne kontrowersje różnych środowisk. Tymczasem wciąż jest nierozwiązana kwestia zasad funkcjonowania i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w którą powstająca sieć może uderzyć rykoszetem.

W sieci znajdą się bowiem nie tylko szpitale, ale też specjalistyczne przychodnie przyszpitalne, które częściowo mają być finansowane w trybie pozakonkursowym. Z założenia ma się to przyczynić do lepszej opieki nad pacjentami przed i po hospitalizacji.
- Sama idea, by uporządkować w ten sposób przepływ pacjentów, jest słuszna - uważa ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik. - Jednak wiele zależy od szczegółowych rozwiązań. Do tej pory nie wiadomo, czy poradnie przyszpitalne będą finansowane w części pozakonkursowej z budżetu przeznaczonego na specjalistykę realizowaną poza poradniami przyszpitalnymi (czyli kosztem AOS), a jeśli tak, to w jakim procencie. Kolejna sprawa to obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu konkursowym przy zawieraniu umów w zakresie AOS. Poradnie przyszpitalne są w nim preferowane w wielu istotnych kryteriach: lokalowych, sprzętowych i kadrowych. To rozporządzenie wymaga zmiany, bo w obecnej formie spowoduje upadek wielu poradni specjalistycznych funkcjonujących w przychodniach, co odbędzie także ze szkodą dla pacjentów, spośród których tylko część wymaga hospitalizacji, a więc i opieki okołoszpitalnej. Reforma poradni przyszpitalnych nie może się odbywać kosztem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Na zmianę zasad zawierania umów w AOS jest jeszcze czas - tegoroczne konkursy zostały odroczone i odbędą się w przyszłym roku.
- Taka decyzja została podjęta pod naciskiem środowiskowym, m.in. Porozumienia Zielonogórskiego, które dwukrotnie występowało w tej sprawie do ministra zdrowia - zauważa Andrzej Zapaśnik. - To niewątpliwy sukces, bo gdyby doszło do organizowania konkursów po wejściu w życie sieci szpitali na obecnych zasadach, powstałby ogromny chaos. Liczymy na to, że nie jest to tylko odroczenie „egzekucji” AOS, ale że nowe kryteria ocen będą wnikliwie przemyślane i dostosowane do obecnie wprowadzanych zmian systemowych.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT