Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Prezes Porozumienia Zielonogórskiego na II Kongresie Wyzwań Zdrowotnych
Biuro Federacji PZ, 2017-03-13 15:21:00

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 9-11 marca b.r. w Katowicach pod hasłem "Znacznie więcej niż medycyna", zgromadził ponad 300 ekspertów, reprezentujących różne środowiska i 2,5 tys. gości. Na program II edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych składało się pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie oraz edukacja.
Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski wziął udział w sesji inauguracyjnej pt. "Prawie okrągły stół, czyli od czego zależy punkt widzenia", gdzie sygnalizował najważniejsze z punktu widzenia POZ wątki kongresowych sesji.
-Przy okazji odniosłem się do wypowiedzi Prezesa NIL Macieja Hamankiewicza w sprawie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy szpitalnych oddziałach ratunkowych - mówi Jacek Krajewski. - Prezes NIL twierdzi, że opieka ta powinna być realizowana przez POZ. Zdecydowanie skrytykowałem taką próbę podrzucenia tego "kukułczego jaja" systemu do bardzo już obciążonego pracą i nielicznego kadrowo segmentu opieki zdrowotnej, jakim jest podstawowa opieka zdrowotna.
Jacek Krajewski uczestniczył także w panelu pt. "Opieka koordynowana w różnych dziedzinach medycyny", akcentując konieczność wprowadzana tego narzędzia w sposób procesowy i w harmonogramie wieloletnim. W drugim dniu kongresu prezes PZ wziął udział debacie na temat podstawowej opieki zdrowotnej. Główne tezy tego panelu odnosiły się do planowanego wprowadzenia ustawy o POZ w obliczu szczupłości kadr i wypracowanego modelu finansowania świadczeń w tym segmencie.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT