TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Stanowisko lekarzy rodzinnych w sprawie pediatrów
Federacja PZ, 2017-02-09 13:40:53

Warszawa, 2 lutego 2017 r.
Szanowny Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka


Szanowny Panie Ministrze,

Środowisko lekarzy rodzinnych, skupione w podpisanych poniżej organizacjach, zgłasza stanowczy sprzeciw wobec stanowiska, jakie zawarł Pan w piśmie z dnia 3 stycznia br. skierowanym do Ministra Zdrowia. W szczególności stwierdzenia: „Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii by efektywnie prowadzić leczenie dziecka.”, czy: „Również dzieci zdrowe, zgłaszające się z rodzicem do lekarza w ramach opieki profilaktycznej powinny mieć zapewniony szeroki dostęp do pediatry” rażą swoją jednostronnością oglądu sytuacji, powierzchownością proponowanych rozwiązań i po prostu brakiem rzetelnego rozeznania problemu, w sprawie w której Pan się wypowiada. W Polsce w roku 2016 w podstawowej opiece zdrowotnej pracowało wg NFZ 6 667 pediatrów, co stanowi około 20% lekarzy POZ. Na 145 873 258 udzielonych porad w POZ około 16% to świadczenia udzielone dzieciom. Większą część z nich udzielono chorym pacjentom, pozostałe to właśnie świadczenia prewencyjne.
Lekarze rodzinni cenią współpracę ze specjalistami, w szczególności specjalistami pediatrii. Ułatwia to zapewnianie opieki zdrowotnej i niezbędnych interwencji medycznych.

Każdy lekarz po ukończeniu studiów medycznych jest dobrze przygotowany do przeprowadzenia badania pacjenta i stwierdzenia obecności lub braku patologii. Jednak, aby kompetentnie i bezpiecznie funkcjonować w systemie opieki zdrowotnej, powinien odbyć szkolenie specjalizacyjne.

Lekarz specjalista medycyny rodzinnej jest dobrze przygotowany do zapewniania podstawowej opieki zdrowotnej dorosłym i dzieciom, w szczególności udzielania porad osobom zdrowym, rozpoznania patologii nawet na wczesnych etapach choroby, leczenia pacjenta z chorobami przewlekłymi oraz w razie potrzeby kierowania do konsultacji specjalistycznych. Do tych ostatnich zaliczają się także konsultacje lekarzy pediatrów. Specjalista medycyny rodzinnej zapewnia dostęp do opieki blisko miejsca zamieszkania pacjentów, udziela porad zwykle w dniu zgłoszenia, pełni rolę wartownika, zapewniającego pacjentom bezpieczeństwo i równość zdrowotną. Lekarze specjaliści, w tym specjaliści w zakresie pediatrii, przygotowani są głównie do zapewnienia świadczeń szpitalnych. Powinni oni zachować swoją ekspercką wiedzę i umiejętności dla pacjentów prezentujących stany wymagające pogłębionej i kosztownej diagnostyki, postępowania specjalistycznego i monitorowania skomplikowanych oraz rzadkich chorób przewlekłych.

Obecnie szczupłość kadr lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej i w całym systemie ochrony zdrowia czyni bezprzedmiotowym spór, który Pan wywołał. Przyjmujemy do pracy w naszych praktykach i przychodniach każdego chętnego lekarza. Niestety, takich medyków brakuje. W 2013 r. lekarzy pracujących w POZ było 32 922, do roku 2016 przybyło zaledwie 538. Tymczasem tych, którzy stanowią o istocie podstawowej opieki zdrowotnej, a więc zbierających listy aktywne pacjentów w roku 2013 było 25 573. W 2016 r. ta liczba wyniosła 23 959 to znaczy, że ubyło ich 1614. Główny problem to brak kadr oraz nadmierna biurokracja przytłaczająca lekarzy POZ i zabierająca czas, który powinien być przeznaczony pacjentom.

Jako lekarze rodzinni stoimy na stanowisku, że dzisiaj spory wynikające z wadliwości struktury systemu ochrony zdrowia nie powinny zdominować spojrzenia w przyszłość. Należy budować system opieki zdrowotnej, który zapewni równy dostęp do świadczeń lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej. Oczywiście opieka musi być zagwarantowana wszystkim obywatelom w tym chorym i zdrowym dzieciom. Taką funkcję i misję spełnia tylko specjalista medycyny rodzinnej dedykowany do pracy w tym sektorze. To on zapewnia wszechstronną, całościową, ciągłą i skoordynowaną opiekę niezależnie od wieku pacjenta i problemu z jakim zgłasza się po pomoc. Nasze państwo powinno zmierzać do takiego modelu opieki podstawowej.

Z poważaniem,

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT