TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon TELEPORADY w POZ!!! podstawowym narzędziem pracy zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów - lekarz zbiera bardzo dokładny wywiad przez telefon
Lekarze rodzinni są przygotowani do leczenia dzieci
Biuro Federacji PZ, 2017-02-09 13:24:59

Środowisko lekarzy rodzinnych wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, kwestionujących ich kompetencje w odniesieniu do leczenia dzieci.
W wystąpieniu do ministra zdrowia Marek Michalak wyraził zaniepokojenie kierunkiem zmian w systemie ochrony zdrowia, stwierdzając m.in.: „Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii by efektywnie prowadzić leczenie dziecka”. Na to stwierdzenie zareagowali prezesi najbardziej znaczących organizacji lekarzy rodzinnych: Porozumienia Zielonogórskiego, Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Dziecka zarzucili oni Michalakowi m.in. jednostronność i brak rzetelnego rozeznania problemu, w którym zabiera głos.
„Lekarz specjalista medycyny rodzinnej jest dobrze przygotowany do zapewniania podstawowej opieki zdrowotnej dorosłym i dzieciom, w szczególności udzielania porad osobom zdrowym, rozpoznania patologii nawet na wczesnych etapach choroby” - czytamy w piśmie.
Ponadto autorzy listu zwracają uwagę na niedobory kadry medycznej, przytaczając dane o liczbie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem szefów organizacji lekarzy rodzinnych, właśnie szczupłość kadry lekarskiej czyni bezprzedmiotowym spór, wywoływany przez Rzecznika Praw Dziecka. Niezależnie od tego, zdaniem autorów pisma, państwo polskie powinno zmierzać do modelu opieki podstawowej opartym na specjalistach medycyny rodzinnej. „(…) opieka musi być zagwarantowana wszystkim obywatelom, w tym chorym i zdrowym dzieciom. Taką funkcję i misję spełnia tylko specjalista medycyny rodzinnej dedykowany do pracy w tym sektorze. To on zapewnia wszechstronną, całościową, ciągłą i skoordynowaną opiekę niezależnie od wieku pacjenta i problemu z jakim zgłasza się po pomoc” - przekonują Rzecznika Praw Dziecka.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT