Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Prezes PZ w ważnej debacie o systemie
Biuro Federacji PZ, 2017-01-18 16:25:29

„Priorytety w Ochronie Zdrowia” - to jedna z ważniejszych debat o stanie polskiego systemu ochrony zdrowia, jego zmianach i najtrudniejszych problemach. Podczas tegorocznej edycji konferencji, organizowanej przez wydawnictwo Termedia (19 stycznia), odbędzie się 10 paneli z udziałem kluczowych decydentów kształtujących ochronę zdrowia w Polsce. Prezes PZ Jacek Krajewski weźmie udział w sesjach poświęconych opiece koordynowanej i podstawowej opiece zdrowotnej. „Wizja i praktyka Koordynowanej Opieki Zdrowotnej – kontrowersje” - to tytuł pierwszego z panelu z udziałem prezesa PZ. Moderatorem spotkania będzie Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Sesja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.
Jacek Krajewski jest także wśród panelistów sesji specjalnej Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz czasopisma „Lekarz POZ”, prowadzonej przez Agnieszkę Mastalerz-Migas, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, redaktor naczelną czasopisma "Lekarz POZ”. Sesja nosi tytuł: „Złoty okres w POZ? Lekarz POZ rzeczywistym fundamentem systemu”. Paneliści będą m.in. szukać odpowiedzi na pytania: skąd wziąć odpowiednią liczbę lekarzy rodzinnych, jakie zagrożenia niesie ze sobą współpraca lekarza POZ ze specjalistami, AOS i szpitalami oraz czy nastąpi koniec ery AOS. Kolejne tematy to lekarz rodzinny jako przedsiębiorca i jak powstrzymać ruchy antyszczepionkowe w gabinecie lekarza POZ.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT