Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Status nieubezpieczonych i zasady ich finansowania pozostały bez zmian
Biuro Federacji PZ, 2017-01-04 13:35:32

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczące korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych. Porozumienie Zielonogórskie zwraca uwagę, że nie jest to realizacja hasła „POZ dla każdego” - jedyną realną zmianą jest to, że jeśli osoba nieubezpieczona skorzysta z pomocy lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, wiedząc że nie ma do tego prawa, nie grożą jej konsekwencje finansowe. Dotychczas NFZ mógł od takiej osoby dochodzić roszczeń.

Zdaniem zarządu Porozumienia Zielonogórskiego, nie oznacza to, że osoby nieubezpieczone mają prawo do darmowych świadczeń w POZ, a jedynie to, że nie będą karane w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia. Nowe przepisy nie zwalniają też z obowiązku składania oświadczenia, jeśli w systemie e-WUŚ pacjent „wyświetli się” na czerwono, a uważa, że jest ubezpieczony. Dla lekarza (pielęgniarki, położnej) POZ jest to podstawa do udzielenia świadczenia. Jeśli zaś pacjent tego nie zrobi, a system wykazuje go jako nieubezpieczonego, przychodnia ma prawo odmówić bezpłatnego świadczenia.

Porozumienie Zielonogórskie podkreśla także, że nowelizacja przepisów nic nie zmieniła w zasadach finansowania przez NFZ pacjentów nieubezpieczonych i tych, których system za takich uznaje. Nadal podstawą finansowania takich pacjentów pozostaje złożone przez nich oświadczenie o tym, że mają prawo do świadczeń.ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT