Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021. informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu
W obronie swojego majątku
INTER Polska S.A., 2016-12-29 15:01:29

O zabezpieczeniu mienia mówi się zwykle w kontekście ochrony własności prywatnej, głównie domu czy mieszkania. W niektórych zawodach mienie prywatne mocno łączy się z mieniem firmowym, więc szkoda na nim bywa szczególnie dotkliwa. Dlaczego mienie lekarza jest zagrożone w tak wielu przypadkach?

W Polsce, według wrześniowych danych Naczelnej Izby Lekarskiej, w zawodzie lekarza pracuje prawie 170 tys. osób. Szacuje się, że ok. 113 tys. z nich pracuje na kontraktach. Wielu z nich prowadzi też własne gabinety lekarskie. Decydując się zarówno na umowę kontraktową jak i na prowadzenie gabinetu, lekarz musi szczególnie zabezpieczyć swoje mienie. Uszkodzenie drogiego sprzętu w prywatnym gabinecie, kradzież torby lekarskiej z przyrządami medycznymi czy zniszczenie mienia osobistego lekarza wskutek np. kontaktu z agresywnym pacjentem – lekarz w wielu przypadkach ryzykuje swoim mieniem. Nie może więc zapominać o jego zabezpieczeniu.

Szkoda w gabinecie stomatologicznym lub u ginekologa

Wyposażenie prywatnego gabinetu to spore koszty, z którymi musi się liczyć każdy lekarz zakładający własną działalność. Choć renoma samego lekarza jest tu szczególnie istotna, jednak gabinet bez wyposażenia w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, nie przyciągnie pacjentów. Jednym z najdroższych, pod kątem inwestycji w sprzęt medyczny, jest gabinet dentystyczny. – Cena dobrego fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem oscyluje w granicach od 30 do 60 tys. złotych. Inne narzędzia, takie jak kamera, wiertła i piaskarki to kolejne 5 do 10 tys. zł. Dodatkowe wyposażenie, takie jak lampa ultradźwiękowa, wywoływarki RTG, aparaty, lampy bakteriobójcze i negatoskopy, mogą kosztować ok. 50-75 tys. złotych. Lekarz dentysta, rozpoczynając działalność medyczną, musi więc przygotować min. 100 tys. złotych na wyposażenie gabinetu – informuje Dorota Parszewska, Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A.. Drogi sprzęt konieczny jest także w gabinetach lekarzy ginekologów. Koszt zakupu dobrego fotela ginekologicznego to wydatek rzędu 40 tys. zł. Na kardiotokograf trzeba przeznaczyć od 3 do 10 tys. złotych, videokolposkop – ok. 30 tys. zł, a ultrasonograf od 20 do nawet 150 tys. złotych. Zakup wyposażenia gabinetu wiąże się z koniecznością jego ubezpieczenia. Zalania, silne wiatry, gwałtowne burze, powódź czy przepięcia mogą bowiem przyczynić się do poważnych szkód w specjalistycznym sprzęcie medycznym. – Wskutek przepięcia w sieci energetycznej może np. dojść do uszkodzenia aparatu USG. Koszt naprawy tylko tego jednego urządzenia może wynieść około 37 tysięcy złotych – mówi Dorota Parszewska. Lekarze, w przeciwieństwie do innych działalności gospodarczych, nie muszą osobno ubezpieczać majątku swojej firmy. Mogą wykupić w ubezpieczeniu domu lub mieszkania rozszerzenie o ubezpieczenie wyposażenia gabinetu. Jest to zdecydowanie prostsze i tańsze rozwiązanie. – Poza mieniem prywatnym ubezpieczonym od ryzyk nazwanych (np. pożar, kradzież, zalanie) lub w szerokim zakresie według formuły od wszystkich ryzyk (poza typowymi zdarzeniami również od upadku, przewrócenia się, itp.), ochrona będzie obejmowała także wyposażenie przydomowego gabinetu lekarskiego– wyjaśnia Dorota Parszewska z INTER.

Torba lekarska

Pełen zestaw do ratowania życia, tj. torba medyczna ze sprzętem niezbędnym do zabezpieczenia i przywrócenia drożności dróg oddechowych, unieruchomienia złamań, tamowania krwotoków, opatrywania ran i oparzeń, stanowi koszt rzędu 6 tys. złotych. Torbę lekarską można ubezpieczyć od kradzieży, rabunku lub dewastacji w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania dedykowanego dla przedstawicieli branży medycznej.

Agresywny pacjent

Lekarz nie przestaje być lekarzem po opuszczeniu gabinetu czy placówki medycznej. Kiedy wystąpi konieczność, powinien ratować życie człowieka, niezależnie od tego czy jest po godzinach pracy czy na wakacjach. Może np. udzielić pierwszej pomocy lub trafić na agresywnego pacjenta. W pierwszym przypadku konsekwencją może być żądanie odszkodowania jeśli pomoc zostanie udzielona nieprawidłowo, w drugim – taki lekarz może ponieść straty w swoim zdrowiu oraz mieniu osobistym, np. okularach, komórce, biżuterii czy ubraniu. Zdarzające się niebezpieczne sytuacje w kontakcie z pacjentem lub jego rodziną spowodowały pojawienie się na rynku ubezpieczenia od następstw agresji pacjenta. Przewiduje ono wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 1.000 zł za fizyczną napaść, niezależnie od tego czy taka napaść pozostawiła trwały uszczerbek na zdrowiu czy też nie. Ubezpieczenie przewiduje również wypłatę odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone mienie osobiste i biżuterię do wysokości poniesionej straty max. do 1000 zł. Świadczenia te choć w symboliczny sposób mają zrekompensować stresującą sytuację.
Wymagające i trudne studia, ogromna odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie, praca na kontraktach w kilku miejscach, prowadzenie prywatnej praktyki wiążącej się z inwestycją w m.in. odpowiedni i kosztowny sprzęt medyczny oraz pozyskanie klientów-pacjentów. Dopiero strata – związana z kradzieżą lub uszkodzeniem – ważnego sprzętu lub miejsca pracy, uświadamia nam, że trzeba się ubezpieczać. Ważne, abyśmy uświadomili to sobie nie na własnym przykładzie.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT