Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu Komunikat - okres rozliczeniowy aos - informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Likwidacja NFZ – czekamy na konkrety
Biuro Federacji PZ, 2016-11-28 16:05:57

Wciąż jest za mało precyzyjnych informacji by ocenić, jak likwidacja NFZ wpłynie na opiekę zdrowotną w Polsce. Zdaniem ekspertów Porozumienia Zielonogórskiego nie można też zapowiadanych przez resort zmian administracyjnych rozpatrywać w oderwaniu od ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, do której na razie także znamy tylko założenia.
–Cały dylemat sprowadza się do sposobu, w jaki będzie finansowana opieka zdrowotna – uważa wiceprezes PZ Wojciech Pacholicki. – Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wiemy jedynie, że będzie ona finansowana z budżetu, a składka zdrowotna zostanie zniesiona. To są informacje zbyt ogólne, nie wiadomo np. czy środki na ochronę zdrowia będą zarezerwowane w budżecie na cały rok i w jakiej wysokości; czy w kolejnych latach kwota ta będzie rosnąć i o ile; czy w trakcie roku możliwe będą korekty. Czekamy zatem na konkrety, ale także ustawę o POZ, bo to jej szczegółowe rozwiązania określą zasady funkcjonowania tego elementu systemu ochrony zdrowia.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT