Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021. informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Warmia i Mazury: Regionalna konferencja dla lekarzy POZ
Federacja PZ, 2016-11-16 17:41:30

„Priorytety w podstawowej opiece zdrowotnej w diagnostyce i leczeniu mieszkańców Warmii i Mazur” - to tytuł konferencji zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, która odbędzie się 19 listopada w Olsztynie. Związek zaprosił do jej współorganizowania także Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską.
Adresatami wydarzenia są głównie lekarze POZ, ale okazuje się, że potrzeba konstruktywnej dyskusji na ten temat wykracza poza ramy tego środowiska – swój udział w konferencji zgłaszają także inni lekarze.
–Panel wykładów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będzie obejmował diagnostykę i leczenie cukrzycy, zagadnienia endokrynologii i diabetologii dzieci, pulmonologii, onkologii oraz kardiologii. Wykłady poprowadzą lekarze-konsultanci wojewódzcy w tych specjalnościach – mówi organizatorka konferencji Anna Osowska, prezes zarządu WMZLPPZ. – Przekażą oni m.in.wskazówki dla lekarzy POZ: kiedy sami powinni leczyć, a kiedy kierować pacjenta do specjalisty. Będzie też mowa o zasadach współpracy w przypadku leczenia pacjentów przewlekle chorych.
„Gratuluję inicjatywy i realizacji Konferencji umożliwiającej ocenę opieki medycznej nad Pacjentami w Waszym Regionie – napisał w liście do uczestników konferencji prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. – Jestem przekonany, że przedstawiony na niej obraz dotychczas podejmowanych działań pozwoli na podjęcie merytorycznej dyskusji nad ich zaletami i ewentualnymi wadami. Zwłaszcza, że szeroki zakres tematyczny z pewnością umożliwi zrozumienie problemów nie tylko z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej ale także, dając wyobrażenie o naszych możliwościach, przedstawi szanse jej wdrażania w warunkach stworzonych przez system ochrony zdrowia”.
Wagę konferencji docenił też Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, który w liście do prezes WMZLPPZ podkreślił, że POZ jest jednym z najważniejszych elementów systemu ochrony zdrowia. Wojewoda zadeklarował swoją gotowość „do podejmowania rozmów na temat ochrony zdrowia i podejmowania działań celem ich rozwiązywania”.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT