Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021. informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Zapraszenie do udziału w szkoleniach z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)
Federacja PZ, 2016-10-27 12:44:47

Szanowni Państwo,
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółką Komandytową, realizuje projekt „PPP dla MMŚP”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarzadzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ich celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wzrost kompetencji pracowników z zakresu przedsięwzięć PPP. Zwracamy się z również z prośbą o upowszechnienie informacji o szkoleniach. Projekty PPP w najbliższych latach stanowić będą jedno z kół zamachowych polskiej gospodarki. W Polsce i Unii Europejskiej przyszłość Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) upatrywana jest w sektorze MMŚP. Badania wśród firm posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć PPP wskazują, że tego typu projekty stabilizują pozycję firmy na rynku i budują potencjał na przyszłość. Szkolenia skierowane są do MMŚP posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Oferujemy:
1. szkolenia ogólne, mające na celu nabycie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny
2. szkolenia dedykowane, mające na celu pogłębienie kompetencji pracowników w obszarze przygotowania oferty przetargowej z obszaru PPP, 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny
 
FORMULARZ REKRUTACYJNY
Odpłatność za szkolenia
Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wnoszą wkład własny w wysokości:
za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa
za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa
 
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.
 
Więcej informacji na stronie: www.ppp.pracodawcyrp.pl

Kontakt: rekrutacjappp@pracodawcyrp.pl

Tel. 22/ 518 87 47; 22/518 87 72
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT