Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021. informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu Zaproszenie na webinar dedykowany członkom Federacji Porozumienie Zielonogórskie 23.04.2021 informacja w mailu i części kodowanej serwisu
Śląsk: 24 lekarzy wyróżnionych srebrną odznaką PZ
Federacja PZ, 2016-09-27 16:02:24

VI Śląskie Targi Medyczne (23 września b.r.) i tym razem potwierdziły swoją rangę wśród podobnych wydarzeń. Konferencja, podczas której w gronie ekspertów ochrony zdrowia dyskutowano o zmianach systemu, wzbudziła ogromne zainteresowanie środowiska.

Zainteresowanych było jednak tak dużo, że zabrakło miejsc do siedzenia, musieliśmy je dostawiać – mówi współorganizator konferencji, sekretarz Porozumienia Zielonogórskiego Daniel Kowalczyk, nie kryjąc zadowolenia z imponującej frekwencji. – W imieniu organizatorów wszystkim bardzo dziękuję za udział w konferencji.
Śląskie Targi Medyczne to także okazja, by docenić osoby szczególnie zaangażowane w działalność Porozumienia Zielonogórskiego. Związkowa srebrna odznaka została tym razem przyznana przez zarząd Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego 24 lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej z regionu. To nagroda „w podziękowaniu za długoletnią współpracę, za okazanie inicjatywy i czynną pomoc w realizacji zadań statutowych, za tworzenie dobrego klimatu współpracy, za poczucie wspólnoty, chęć nawiązywania dialogu i mądrość zgodnego osiągania celów”.

Lista osób odznaczonych srebrną odznaką PZ:

Barbara Bargieł -Wolańska
Romualda Cach
Róża Cichy-Jania
Dariusz Czaczka
Krystyna Ćwięczek-Sodzawiczny
Andrzej Hajduk
Marek Kanik
Elżbieta Kelm
Adam Konina
Melania Kotlarczyk
Krzysztof Koźlik
Marcin Kupka
Adam Kuźnik
Bogumiła Lach
Piotr Liebert
Janusz Michalik
Elżbieta Mizgała
Teresa Pardela-Gilowska
Jerzy Pokojski
Piotr Słota
Jerzy   Stelmach
Jan Warło
Andrzej Woźniak
Henryk Żołna
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT