Kim jest i jakie ma uprawnienia opiekun faktyczny pacjenta - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Apel do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - NIE dla bylejakości!
Biuro Federacji PZ, 2023-04-14 10:08:52

Apelujemy do posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie w całości ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, w jej obecnym kształcie. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby wprowadzenia ustawy o jakości i bezpieczeństwie, jednak obecnie proponowana forma jest szkodliwa dla medyków, a przede wszystkim dla pacjentów. Apelujemy o współpracę ze środowiskiem lekarskim i pacjenckim w zakresie przygotowania całkowicie nowej ustawy. Ta w obecnym kształcie jest jedynie zmarnowaną szansą na rozwój ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt ustawy w obecnym kształcie nie wprowadza oczekiwanych standardów bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych. Presja karna spowoduje jedynie odpływ kadry medycznej, co już dzisiaj jest istotnym problemem systemu ochrony zdrowia. Nieumyślne naruszenie standardów przez osobę wykonującą zawód medyczny będzie traktowane jak przestępstwo. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że osoba zgłaszająca potencjalne zdarzenie niepożądane będzie objęta specjalną ochroną przed odpowiedzialnością karną. Ten zapis grozi ryzykiem zbyt dużej dowolności i bezkarności w zgłaszaniu uwag w stosunku do pracy lekarzy i może przerodzić się w masowy atak niepodyktowany merytorycznymi przesłankami.

Ponadto z mechanizmu świadczenia kompensacyjnego przyznawanego bez konieczności procesu sądowego będą mogli skorzystać tylko ci pacjenci, którzy doznali szkody podczas leczenia szpitalnego, a więc pacjenci korzystający z innych placówek medycznych będą tego prawa pozbawieni. Oznacza to, że tylko część pacjentów będzie uprzywilejowana, co wprowadza nierówności w prawach pacjenta.

Ustawa nie jest zbiorem oczekiwanych standardów bezpiecznego wykonywania zawodów medycznych. Ma na celu podział społeczeństwa, doprowadzi do odpływu kadry medycznej i spowoduje jeszcze większy kryzys w ochronie zdrowia.
Zdrowie Polaków nie powinno być kartą przetargową w kampanii wyborczej ani przedmiotem sporów politycznych. Wszyscy powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów.

Deklarujemy wsparcie i gotowość do dyskusji o kształcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wierzymy, że posłom – przedstawicielom Polaków, zależy na komforcie i bezpieczeństwie obywateli, dlatego ustawa w obecnej formie powinna zostać odrzucona. Wspólnie podejmijmy prace nad ustawą o rzeczywistej jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia.

Jacek Krajewski
Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT