Zaproszenie na webinar 07.12.2022 godzina 19/00:Terapia bez kompromisów - dlaczego tak ważne jest, aby działać wielokierunkowo już na wczesnym etapie leczenia T2DM dostępne w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Zaproszenie na webinar 07.12.2022 godzina 19/00:Terapia bez kompromisów - dlaczego tak ważne jest, aby działać wielokierunkowo już na wczesnym etapie leczenia T2DM dostępne w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.. Zaproszenie na webinar 07.12.2022 godzina 19/00:Terapia bez kompromisów - dlaczego tak ważne jest, aby działać wielokierunkowo już na wczesnym etapie leczenia T2DM dostępne w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
KOMUNIKAT w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia
Biuro Federacji PZ, 2022-07-05 10:26:40

Szanowni Państwo,
W mailach oraz części kodowanej serwisu znajdą Państwo:
- tekst nowelizowanej ustawy z uzasadnieniem,
- załącznik do ustawy z przeliczonymi wskaźnikami minimalnych wynagrodzeń,
- wzór porozumienia z przedstawicielem pracowników,
- wzór zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego,
- wzór aneksu do umowy o pracę,
- tekst części 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Z omówieniami.

Z poważaniem
Biuro PZ

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT