Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
Biuro Federacji PZ, 2018-08-01 15:03:16

że zmarł Doktor Andrzej Włodarczyk.
Przez wiele lat działał aktywnie w Mazowieckiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Był świetnym chirurgiem i wychowawcą młodych pokoleń.
Pełnił 2-krotnie funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Pełnił różne funkcje kierownicze w dużych placówkach ochrony zdrowia.

Wszystkim bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT