Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
Trzeba sformułować medyczną rację stanu
Biuro Federacji PZ, 2018-06-29 13:28:34

„Medyczna racja stanu - tezy dla zdrowia” to tytuł debaty eksperckiej, zorganizowanej 29 czerwca w Warszawie. Podczas trzech paneli zaprezentowane zostaną propozycje interdyscyplinarnego podejścia do tematu ochrony zdrowia, dotyczące m.in. polityki i ekonomii, a także opracowane przez Radę Ekspertów „Tezy dla Zdrowia”. W skład Rady Ekspertów – pierwszego takiego polskiego „think-tanku”, wchodzą ponad politycznymi podziałami przedstawiciele różnych środowisk, skupieni wokół troski o zdrowie. Porozumienie Zielonogórskie będzie reprezentował wiceprezes Wojciech Pacholicki.

Jak podkreślają organizatorzy, „Medyczna racja stanu” jest kontynuacją debaty z 5 grudnia 2016 „Zdrowie i Bezpieczeństwo Narodowe”, w której zwrócono uwagę przedstawicieli elit władzy na fakt niedoceniania rangi wyzwań zdrowotnych w Polsce.

– Mówimy o „Medycznej Racji Stanu”, bo zakładamy, że są pewne filary systemu ochrony zdrowia, pewne tezy, pewne cele, które chcemy osiągnąć, również środki do osiągania tych celów, które powinny być akceptowane i realizowane przez wszystkie siły polityczne, przez każdy rząd, każdego ministra, bez względu na to, z której strony sceny politycznej dany rząd czy minister będzie pochodził. Ale musimy tę „Medyczną Rację Stanu” sformułować. Musimy określić, co dokładnie jest tym, co moglibyśmy nazwać „non possumus”, absolutnym rdzeniem, który wiadomo, że powinien być realizowany przez wszystkie rządy – powiedział dla KAI prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych SPCSK w Warszawie. Podczas debaty będzie mowa o finansowaniu i organizacji ochrony zdrowia, ale też m.in. o problemach pacjentów kardiologicznych, onkologicznych, chorobach rzadkim czy refundacji leków i ubezpieczeniu.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT