Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
Informacja ze spotkania PZ z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną
Biuro Federacji PZ, 2018-06-14 14:07:34

W dniu 14.06.2018r. Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego odbył rozmowy z Prezesem NFZ Andrzejem Jacyną w siedzibie Centrali NFZ. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację w POZ i w systemie ochrony zdrowia. Negocjatorzy Federacji przedstawili konieczne warunki dla przedłużenia umów na POZ na drugie półrocze 2018 roku. Prezes NFZ przyjął te informacje do wiadomości oraz zaproponował termin następnego spotkania na 20.06.2018r.

Zespół Negocjacyjny:

Jacek Krajewski
Marek Twardowski
Teresa Dobrzańska - Pielichowska
Marek Sobolewski
Tomasz Zieliński
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT