Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
Spotkanie szefów PZ z Ministrem Zdrowia
Biuro Federacji PZ, 2018-05-10 08:13:22

Prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski spotkali się 9 maja w Warszawie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Ponadgodzinna rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem problemów podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jedną z poruszanych kwestii były niedobory kadry medycznej. W tej sprawie obie strony były zgodne: brakuje profesjonalistów medycznych, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek. Minister przyznał, że jest to jeden z najważniejszych problemów, wymagający pilnego rozwiązania.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT