Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
Stanowisko Zarządu Federacji PZ ws. udziału w pilotażu opieki koordynowanej
Federacja PZ, 2018-04-16 11:29:18

Stanowisko Zarządu Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” w sprawie udziału w pilotażu opieki koordynowanej w modelu POZ PLUS

Zarząd FPZ, po analizie treści Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2018 r. negatywnie ocenia wdrażany program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” i nie rekomenduje członkom Federacji udziału w pilotażu.
Uzasadnienie:

1. Zakres świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza dotyczących bilansów zdrowia osób dorosłych w wieku 20-65 lat, nie jest oparty na dowodach naukowych oraz jest niedostosowany do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjentów i kompetencji lekarza rodzinnego/POZ.

2. Wygórowane wymagania organizacyjne i sprawozdawcze przekraczają zasoby kadrowe oraz możliwości administracyjne mniejszych placówek

3. Dotychczasowe doświadczenia w reagowaniu na uwagi merytoryczne na etapie powstawania Zarządzenia wskazują na brak woli współpracy odpowiedzialnych urzędników Centrali NFZ z przedstawicielami Federacji
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT