Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
POL w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich
Biuro Federacji PZ, 2018-03-26 13:34:27

W sobotę we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele największych organizacji lekarskich, które współpracują ze sobą w ramach Porozumienia Organizacji Lekarskich. POL reprezentują: Naczelna Izba Lekarska, Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia. Tematem rozmów było m.in. obligatoryjne wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r.

W trosce o dobro pacjentów, wszystkie organizacje nie zgadzają się na ograniczania wydawania druków ZUS ZLA i wprowadzenie e-zwolnień od dnia 1 lipca 2018 roku. Obligatoryjne wprowadzenie e-zwolnień spowoduje ograniczenie dostępności pacjentów do lekarzy i czasu poświęcanego na leczenie.

Efektem spotkania są dwa stanowiska, które poniżej zamieszczamy. O dalszych działaniach POL w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich będziemy Państwa informować.
Załączniki:
- stanowisko_w_sprawie_e_zla.pdf
- stanowisko_w_sprawie_wydawania_przez_zus_drukow_zla.pdf
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT